Erasmus+

Erasmus+

2018-19 – Erasmus+ KA2 pályázat a Telekiben

 

Iskolánk a 2018-2019 tanévben az Európai Unió támogatásával az Erasmus+ program keretében „Sokszínű Európa – kultúrák találkozása” címmel a pforzheimi Ludwig-Erhard-Schule (Németország) intézmény tanáraival és diákjaival nemzetközi projektet valósíthat meg (2018-1-HU01-KA229-047789_1).

A projekt célja a tanáraink és diákjaink interkulturális kompetenciáinak fejlesztése, a társadalmi befogadás erősítése, a közös európai értékeink felfedezése és a közös európai térséghez való tartozás tudatának erősítése. A nemzetközi találkozások során jó gyakorlatokat cserélünk, amelyre építve felkészülünk különböző kulturális és nyelvi hátterű diákok zökkenőmentes integrált oktatására.

A program keretében a két intézmény diákjai és tanárai meglátogatják egymás intézményeit, műhelyfoglalkozások során a német és magyar diákok közös projektmunkákat készítenek, amelyekben feltérképezik és összehasonlítják mindennapjaikat, kultúrájukat, miközben látásmódjuk, angol nyelvtudásuk fejlődik.

A projektben résztvevő tanárok megtapasztalták, hogy a diákok szemléletformálásának legerősebb és leghatékonyabb módja az ilyen közös találkozások formájában valósítható meg. A projekt eredmények megosztását számos formában tervezzük.

Az egyre színesebb, sok nemzetiséget felölelő Európában alapvető a nyitottság egymás életének, kulturális értékeinek megismerésére. A sokféle nemzetet képviselő diákcsoportok közös munkája, közös élményei, egymás kultúrája egy-egy szeletének bemutatása, egymás életének megismerése formálja a résztvevők szemléletét. A sok közös és eltérő vonás összevetésével a diákokban tudatosodik a saját nemzeti kulturális örökségük értéke is, így hosszútávon megalapozható, hogy tudatosan ápolják hagyományaikat, nyelvüket, kultúrájukat. Globális világunkban fontos tudatosítanunk diákjainkban a helyi értékeket, hogy arra büszkék lehessenek, és megőrzését fontosnak tartsák.

A találkozók, a közös munka során a diákok lehetőséget kapnak a közös tanuláson túl nemzetközi baráti kapcsolatok kiépítésére is, amely sokszínű világunkban hosszú távon segítheti a fiatalokat.