Ebéd

Kedves Tanulók!
Kedves Szülők!

FONTOS!!!

Az intézményben már tanulói jogviszonnyal rendelkező, étkezést igénylő tanulóktól a jövő évi igénylőlapokat legkésőbb 2023. június 30-ig be kell kérni, akár személyes leadással vagy elektronikus úton megküldéssel. Javasoljuk az újonnan beiratkozó diákok esetében is az igénylőlapok visszaküldését szintén június 30-ig,

— A legjelentősebb változás az új tanévben, hogy kizárólag a MultiSchool szülői felületén keresztül lehet rendelni, lemondani, fizetni. Aki ezt nem akarja, személyesen havi egy alkalommal az előre meghirdetett befizetési napon a GSZ központban tud készpénzben befizetni. Átutalást nem fogadunk el, azt visszautaljuk a befizető részére – érdemi ügyintézés nélkül.

KÉREK mindenkit, hogy a szeptemberi zökkenőmentes kezdés érdekében ezeket a szabályokat kövessék!
Különböző nyomtatványok kérhetőek a gondnoki irodában, illetve letölthetőek az ÉSZGSZ
Kell az “Igénylőlap” és a “Hozzájáruló nyilatkozat” esetlegesen kedvezményes és diétás étkezés mellékletei.
Állok mindenki rendelkezésére, amennyiben szükség lesz rá!

 

Bármely kérdés esetén állok szíves rendelkezésükre.

>> Igénylőlapok, tájékoztatók, nyilatkozatok új étkező esetén 23/24 tanév

 

2023. májusi étlap

2023. júniusi étlap

Ebédet befizetni / lemondani (tárgynapot megelőző nap 9 óráig) a gondnoki irodában Szántó Erikánál lehet.

Elérhetőség: 06-1-216-2535 / 117-es mellék, gondnok@telekiblankabp.hu