Oktatási rend és intézménybe történő belépés változása

Közzétéve:

Tisztelt Szülő, kedves diákunk!

Az első napokban szerzett tapasztalatainkat, a járványügyi helyzetet és a különféle ajánlásokat is figyelembe véve az alábbi döntést hozta az iskola vezetősége.

Általános oktatásszervezési szabályok 2020. szeptember 07 – től.

2020. szeptember 07.-től az intézmény heti váltásban valósítja meg a jelenléti és a digitális oktatást. Az osztályok / 9-12. évfolyam/ létszám alapján felosztásra kerülnek két csoportra és heti váltásban jelenléti és digitális formában tanulnak. A felosztás alapja a főnyelvi csoportbontás.

Az oktatás sajátosságai miatt a nappali munkarendben tanuló szakképző osztályok / 5/13 osztályok/ és a 9. NY osztály jelenléti oktatással folytatják tanulmányaikat a járványügyi szabályok szigorú megtartása mellett. A 9. Ny osztályban az egész osztálynak szervezett tanórákat nyelvi csoportbontásban, külön tantermekben tanári felügyelettel valósítjuk meg.

A testnevelés órák az egyes csoportok részére a járványügyi intézkedések szigorú megtartása mellett megtartásra kerülnek.

Azon diákok részére, akik nem tudják megoldani a digitális tanulást az intézmény látogatása megengedett, részükre a járványügyi szabályok megtartásával biztosítjuk az intézményben az informatikai eszközök használatát. Az egyéni igényeket az osztályfőnökök továbbítják az oktatásszervezési munkacsoport részre, amely meghatározza a diákok biztonságos elhelyezését és biztosítja számukra az eszközök használatát.

Az intézmény ebédlőjében asztalonként két fő étkezhet egyszerre, az ebédlőasztalok számának függvényében maximálisan 54 fő tartózkodhat az ebédlőben.

Az ellenőrzést az intézmény vezetősége rendszeresen végzi, az intézmény folyosófelügyeleti rendje szerint a tanórák közötti szünetekben az ügyletre beosztott oktatók ellenőrzik, hogy a közösségi terekben tartózkodók betartják-e az előírásokat.

A kapcsolattartás elektronikus formái

A kapcsolattartás formái szülőkkel a kréta rendszeren keresztül, illetve az osztályfőnökök rendelkezésére álló szülői privát emailcímeken keresztül történik. Tanulóinkkal az intézményi emailcímen keresztül, valamint a Google Classroom csoportjaiban kommunikálunk. Az oktatókkal telefonon és a hivatali emailcímen keresztül kommunikálunk a személyes jelenléten kívül.

Digitális platform

Az intézmény által használt digitális platform a Google Classroom felülete.

Kérem, hogy továbbra is tartsák be mind Önök, mind pedig gyermekük az intézményben történő tartózkodás alatt a járványügyi megelőző és óvó intézkedéseket!

Közös feladatunk és célunk, hogy a diákok sikeresen teljesítsék a tanévet, egészségben és tudásban gyarapodva fejezzék be a 2020/21. tanévet!

>> Intézkedési terv

 

BELÉPÉSI PROTOKOLL 2020. OKTÓBER 1-TŐL

 

A kormány 431/2020. rendeletében 2020. október 1-től a szakképző intézménybe történő belépést az alábbiak szerint szabályozza:

Az intézmény területére

  • az ott foglalkoztatott személyen,
  • az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
  • a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
  • a gyermeken, illetve a tanulón és
  • a gyermeket, illetve a tanulót kísérő egy fő nagykorú maszkot viselő / orrot és szájat eltakarva/ személyen kívül más személy nem léphet be,
  • EGYEDI ESETEKBEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KÜLÖN ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES A BELÉPÉS.

A kísérő és egyéb látogatók az intézmény területére a testhőmérséklet mérő pontig léphetnek be.

AZ INTÉZMÉNYBE TÖRTÉNŐ ÉRKEZÉSKOR MINDENKI KÖTELES MAGÁT A TESTHŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSNEK ALÁVETNI.

Az intézmény testhőmérséklet mérési pontja az intézmény portája előtti előtérben található.

Az intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét az országos tisztifőorvos határozatban közzétett értéke szerint állapítjuk meg.

 

Megértésüket köszönve, üdvözlettel:

 Dr. Illés Valér

 igazgató