OKLEVELES LOGISZTIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS A TELEKIBEN!

Közzétéve:

A 2023/24. tanévben már második alkalommal indul Okleveles Technikusi Képzés intézményünkben.
A 9. évfolyamon induló
Közlekedés és szállítmányozás ágazat (logisztikai technikus),
ANGOL első nyelv/ NÉMET második idegen nyelv osztályban

 

Mikor, hogyan lehet bekapcsolódni a programba?

A képzésbe jelentkezni lehet:

a középiskolai felvételi eljárás során

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKLEVELES TECHNIKUSKÉPZÉSRŐL

 

Mi az okleveles technikusképzés lényege?

 • A program a technikum és a felsőoktatási intézmény – valamint a duális partner vállalat(ok) – együttműködésén alapszik.
 • A tanulók a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott, emelt szintű szakmai program alapján végzik a technikumot.
 • A képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul.
 • A képzési idő a „hagyományos” technikumival megegyező (5 év).
 • Az ágazati alapoktatás a közös ágazati tartalommal folyik, vagyis az első két évben ugyanúgy az ágazati alapismereteket sajátítják el a tanulók. A többlet oktatási tartalom a szakmaválasztást követően, a szakirányú oktatás során épül be a képzésbe. A képzés felépítését az alábbi ábra szemlélteti.

 

Okleveles technikusképzés „keresztmetszetben”:

 

Melyek az okleveles technikusképzés előnyei?

 • A képzés elvégzését követően a tanulók tanulmányi eredményük függvényében felvételre kerülnek az együttműködésben részes felsőoktatási intézménybe / Soproni Egyetem/
 • Az előre meghatározott kreditpontok elismerésével a felsőfokú tanulmányok időtartama lerövidülhet. A tudásbeszámítás feltételeit és a felsőfokú képzés időtartamát a technikum és a felsőoktatási intézmény együttműködési megállapodása rögzíti. A kreditbeszámítás eredményeként felszabadult időt a hallgató akár képzési területének bővítésére vagy munkavállalásra is tudja fordítani.
 • A tanuló abban az esetben is kérelmezheti a megszerzett tudás elismerését, ha más felsőoktatási intézményben tanul tovább (a beszámítás az adott intézmény eljárásrendje szerint történik).
 • A duális képzőhelyekkel való együttműködésnek köszönhetően a hallgatók felsőfokú duális képzése folytatódhat ugyanannál a cégnél, amellyel szakképzési munkaszerződésük
 • A képzést elvégzettek a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják.
 • A technikumi képzés további előnyei:
   • közismereti oktatás a gimnáziumival azonos tartalommal és óraszámban
   • a képzés végén egyszerre szerezhető érettségi végzettség és szakképzettség
   • a szakmai vizsga a kötelező vizsgatárgyak mellett ötödik érettségi vizsgatárgyként kerül figyelembevételre, emelt szintű vizsgaként
   • előrehozott érettségi vizsga lehetősége három tantárgyból
   • szakképzési ösztöndíj, a tanulmányok sikeres befejezését követően egyszeri pályakezdési juttatás
   • duális képzésben a minimálbér legalább 60%-ának megfelelő összegű munkabér
   • szociális helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján pályázat útján nyújtott támogatás
   • két szakma megszerzése ingyenes

 

Kiknek ajánlott az okleveles technikusképzés?

Azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket.