Közös Erasmus+ projekt egy észt iskolával

Közzétéve:

Iskolánk az Európai Bizottság Erasmus+ programja keretében lehetőséget kapott a „Discover-Understand-Enjoy-Share” c. projekt megvalósítására.
Partnerünk az észt MTÜ KOOL 21. sajandil iskola Tallinban.
A projekt fókuszában az interkulturális tanulás áll, a résztvevők egy-egy hetet töltenek együtt Budapesten (2022 tavaszán) és Tallinban (2022 tavasz őszén),
a megelőző, köztes és projektzáró időszakban a tanulók digitálisan dolgoznak együtt.

A projekt munkanyelve angol, a résztvevők a két város történelmén, művészeti és kulturális
emlékein keresztül betekintést nyernek az észt és a magyar nemzeti kulturális sajátosságokba,
majd az élményeket és ismereteket feldolgozva produktumokat készítenek: kisfilmet, digitális
újságot, beszámolókat, fotókat, híreket. Workshopok keretében közösen dolgoznak a másik
nemzet diákjaival és számos programon vesznek részt.

A projekt eredményeképpen a résztvevők önismerete, angol nyelvtudása, digitális
kompetenciája és interkulturális ismerete is fejlődik. Hisszük, hogy Budapesten barangolva a
tanulók olyan tudásra tesznek szert, amellyel később is sok barátot, ismerőst, látogatót tudnak
majd „bennfentes” módon, büszkén végigvezetni városunk megannyi csodája között –
nemcsak anyanyelvükön, de angolul is.

Iskolánkból 20 tanuló vesz részt a projektben.

A projekt a résztvevők teljes költségét finanszírozza (utazások, szállás, ellátás, programok
költsége).

Erasmus_Budapest
Erasmus_Tallinn