OKJ szám: 5 0411 09 01

Pénzügyi-számviteli ügyintéző felnőttoktatás 2024

8 hónapos, emelt szintű, szakmajegyzék szerinti képzés, ESTI munkarendben

A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzettség megszerzésével képes leszel egy irodában, vagy egy könyvelő cég alkalmazottjaként adminisztratív és könyvelési feladatok ellátására. Ügyintézőként értesz majd a gazdálkodáshoz, vállalkozási ügyek intézéséhez, jogi kérdésekben is képes leszel eligazodni, és gyakorlati ismereteid lesznek a pénzügyek, adózás és könyvvezetés területén.

Képzés: Felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatás.

Jelentkezés feltétele: Középfokú iskolai végzettség – érettségi bizonyítvány

Szakmai gyakorlat:

Előzetes tanulmányok és szakmai tapasztalat beszámítása: Az előzetes szakmai tapasztalatot, gyakorlatot és szakirányú tanulmányokat kérelem alapján beszámítjuk.

Egyéb: Az intézmény a képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt.

Jogviszony: Felnőttképzési jogviszony.

 

A képzés ingyenes (a jogszabályi előírásokban meghatározottak szerint) és kiterjed a szakmai vizsgára is.

 

Felnőttképzés összóraszáma: 938 óra

Tanórák ütemezése:

Tömbösítve 3*7 óra

 

Ágazati alapvizsga:

2024 ősz

Az ágazati alapvizsgára felkészítés (idegen nyelvnél a nyelvi érettségi beszámításával) a jelenléti oktatás során és e-learning tananyag kiadásával a képzésben résztvevő ÖNÁLLÓ felkészülésével is történik.

Szakmai vizsga: A képzés technikusi vizsgával zárul.

Szakmairány megnevezése: —

A képzési napok:

 • kedd, szerda, csütörtök: 16:45-20:55

 

A képzés helyszíne:

1095 Budapest, Mester utca 23.

 

Jelentkezés:

Személyesen az iskola titkárságán szerdai napokon 8-15 óra között.

Szükséges dokumentumok:

 • eredeti érettségi bizonyítvány
 • személyi igazolvány, lakcímkártya vagy nem magyar állampolgár esetén a tartózkodásra jogosító okirat, okmány
 • adókártya
 • TAJ-kártya

 

A képzés leírása:

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 8 hónapos képzése, amely technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részlet feladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

KOMPETENCIA ELVÁRÁS 

Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését
 • képes a számítógépes ügyviteli programok használatára
 • ismeri és használja a kommunikációs csatornákat
 • képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására;
 • elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;
 • részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információ gyűjtésben;
 • közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;
 • ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat;
 • számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdekli a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy tovább tanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vám szakember, adótanácsadó, banki szakember.

 

A képzés indításának feltétele a fenntartó által meghatározott minimális csoportlétszám megléte.