OKJ szám: 5 1041 15 06

Logisztikai technikus felnőttoktatás 2024

8 hónapos, emelt szintű, szakmajegyzék szerinti képzés, ESTI munkarendben

Számos helyi és multinacionális vállalatnak van szüksége jelentős raktározási, logisztikai kapacitásokra Magyarországon. Ezek a cégek naprakész és professzionális tudással rendelkező, olyan megbízható logisztikus szakembereket keresnek, akik a legújabb raktározási rendszereket, munkamódszereket is alaposan ismerik.

Logisztikai technikus 5 1041 15 06

 

Jelentkezz az egyik legpiacképesebb ingyenes technikusi képzésünkre rövidített (8 hónapos) formában.

 

Képzés: Felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatás.

Jelentkezés feltétele: Középfokú iskolai végzettség – érettségi bizonyítvány

Szakmai gyakorlat: A szakma megszerzésének a feltétele az egybefüggő szakmai gyakorlat 120 óra teljesítése, előzetes beszámítás lehetséges!

Előzetes tanulmányok és szakmai tapasztalat beszámítása: Az előzetes szakmai tapasztalatot, gyakorlatot és szakirányú tanulmányokat kérelem alapján beszámítjuk.

Egyéb: Az intézmény a képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt.

Jogviszony: Felnőttképzési jogviszony.

 

A képzés ingyenes (a jogszabályi előírásokban meghatározottak szerint) és kiterjed a szakmai vizsgára is.

 

Felnőttképzés összóraszáma: 938 óra

A gyakorlati órák teljesítése felnőttképzés során a tanuló saját munkahelyén vagy az intézmény által kijelölt külső gyakorlati helyen történik.

 

Tanórák ütemezése:

Tömbösítve 3*7 óra

 

Ágazati alapvizsga:

2024 ősz

Az ágazati alapvizsgára felkészítés (idegen nyelvnél a nyelvi érettségi beszámításával) a jelenléti oktatás során és e-learning tananyag kiadásával a képzésben résztvevő ÖNÁLLÓ felkészülésével is történik.

Szakmai vizsga: A képzés technikusi vizsgával zárul.

Szakmairány megnevezése: Logisztika és szállítmányozás

 

A képzési napok:

 • kedd, szerda, csütörtök: 16:45-20:55

 

A képzés helyszíne:

1095 Budapest, Mester utca 23.

Jelentkezés:

Személyesen az iskola titkárságán szerdai napokon 8-15 óra között.

Szükséges dokumentumok:

 • eredeti érettségi bizonyítvány
 • személyi igazolvány, lakcímkártya vagy nem magyar állampolgár esetén a tartózkodásra jogosító okirat, okmány
 • adókártya
 • TAJ-kártya

 

A képzés leírása:

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 8 hónapos képzése, amely technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Logisztika és szállítmányozás szakmairány.

A logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairányban) összehangolja, tervezi, lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket. A logisztika területén a termeléshez, értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Raktározás területén ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit. Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi. Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel. Fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi szolgáltatást valósít meg. Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat is ellát.

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Elemzőkészség, döntésképesség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, szorgalom, felelősségtudat.

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában a feladatokat;
 • tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban;
 • kezeli a reklamációs eseteket;
 • elvégzi a raktárkezeléssel és vezetéssel kapcsolatos teendőket;
 • árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez;
 • nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez;
 • kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel;
 • idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül;
 • kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel;
 • elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét;
 • részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.

 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyságot.

 

A képzés indításának feltétele a fenntartó által meghatározott minimális csoportlétszám megléte.