OKJ szám: 55 344 02

Államháztartási mérlegképes könyvelő

Egyéves szakképesítés-ráépülés, ESTI munkarendben

Már rendelkezel emelt szintű OKJ végzettséggel és pénzügyi vonalon szeretnéd a tudásodat bővíteni? Jelentkezz hozzánk az ősztől induló egy éves levelező államháztartási mérlegképes könyvelő osztályunkba!

Mit csinál egy államháztartási mérlegképes könyvelő?

Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít. Ellátja az államháztartási számviteli jogszabály hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

A jelentkezés feltétele esti osztályunkba:

 • Szakmai előképzettség: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, 54 344 04 Államháztartási ügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás).

A második szakma megszerzése is ingyenes.

Szakmai előképzettség szükséges.

 

Beiratkozás: 

 • június 5-től
  augusztus 21-ig
  minden szerdán 8-16 óráig
 • augusztus 22-30-ig
  minden hétköznap 8-16 óráig.

 

Képzési napok

péntek: 16:20 – 20:15
szombat: 9:00 – 16:55

 

Államháztartási mérlegképes könyvelő képes:

 • a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni
 • a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni
 • a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat, módosításokat, átadásokat
 • szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
 • ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat
 • elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat
 • ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat
 • alkalmazni az államháztartási számviteli jogszabály sajátos értékelési előírásait
 • elvégezni az államháztartás alrendszereinek, valamint alapegységeinek éves beszámolási és időközi adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat
 • végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átalakításával illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat
 • ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez, valamint egyeztetéséhez kapcsolódó feladatokat
 • hozzájárulni az államháztartás ellenőrzési rendszerének kialakításához működtetéséhez, továbbfejlesztéséhez, alkalmazásához
 • támogatni az ellenőrök tevékenységét, a z ahhoz szükséges kapcsolódó dokumentumokat előállítani