Felvételi tájékoztató 2018/19. tanévre a leendő kilencedikesek részére

Közzétéve:

Szakgimnáziumunk felvételt hirdet 2018/19. tanévre a 4+1 évfolyamos nappali képzésére. A jelentkezésel és az általános felvételi eljárással kapcsolatos információkat alább olvashatjátok.

Iskolánkban a 9-12. évfolyamon szakgimnáziumi képzés folyik közgazdaság és közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatokban. A 12. évfolyam végén a diákok szakgimnáziumi érettségi vizsgát tesznek, melynek keretében közgazdaság ágazaton pályázati-támogatási asszisztens, közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton vámügyintéző és pénzügyi ügyintéző szakképesítést szereznek. A képzésről további információkat a szakgimnáziumi ismertetőben találsz.

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásban részt vevő tanulóról az általános iskola tetszőleges számú jelentkezési lapot állíthat ki, melyeken egy-egy középfokú intézményt lehet feltüntetni. A megjelölt iskolák sorrendje döntően befolyásolja, hogy a tanuló melyik intézménybe nyer felvételt.

Amennyiben iskolánkat az egyik lapon (lehetőség szerint az első helyen megjelölték)

a jelentkezési lap beérkezési határideje: 2018. február 19.

Tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2018. március 21-22. között van lehetőség.

Az iskola OM azonosító száma: 203061
Az iskola feladatellátási hely kódja: 017

Induló osztályok tagozatkódjai

  • 0059 Angol nyelvi előkészítő osztály – kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazat
  • 0060 4 évf. kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazat, angol nyelv
  • 0061 4 évf. közgazdaság szakmacsoport, közgazdaság ágazat angol nyelv
  • 0062 4 évf. közgazdaság szakmacsoport, közgazdaság ágazat német nyelv

Egy jelentkezési lapon egy intézmény több tagozatkódját is meg lehet jelölni.  Második idegen nyelv 11. évfolyamtól szabadon választható (angol, német, francia).

Pontok számítása

Hozott pontszám: Magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv 7. és 8. osztály jegyeiből (max. 2×25 pont).

Szerezhető pontszám: központi írásbeli, a magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont, és központi írásbeli, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont.

Szóbeli elbeszélgetés nincs.

Elérhető maximális pontszám: 150

Sajátos neveléi igényű tanulók

Amennyiben sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal (a továbbiakban BTM) küzdő tanuló akár írásbeliztető, akár választott iskolaként jelöli meg intézményünket, kérjük, hogy szüleivel mihamarabb keressék fel Dr. Illés Valér igazgatót vagy Ceglédi Zoltán általános igazgatóhelyettest. Feltétlenül hozzák magukkal a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény eredeti példányát, mert a felvételi és az értékelés során az ebben leírtak lesznek irányadóak (pl. munkaidő-meghosszabbítás, segédeszközök használata, írásbeli vagy helyesírás alóli felmentés stb.).

A szakértői véleményben foglalt speciális vizsgaigényeket külön kérvényben kell a jelentkezési lappal együtt csatolni és benyújtani az írásbeliztető iskolának, melyet az igazgató bírál el. Minden további SNI-s vagy BTM-es tanuló középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a tartalmazza.

Kiértékelt feladatlapok megtekintése és észrevételezése

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak elérhetőségeinken.