Beiratkozás 9.évfolyamra

Közzétéve:

A 9. évfolyamosok beiratkozására 2018. június 21-én csütörtökön kerül sor iskolánkban. Az aulában megtekinthetik a tanulók osztályba sorolását, 10:00-kor igazgató úr köszönti a megjelenteket és tart rövid tájékoztatót a napi teendőkről.

Ezt követően kb. 10:10 perckor a szülők az osztályfőnökkel egy 30 perces beszélgetésen vesznek részt, eközben a leendő 9. évfolyamosok felsőbb éves Telekis diákok társaságában ismerkednek egymással és az iskolával.

Ezután kerül sor a tényleges beiratkozásra és a rengeteg adminisztrációs feladat elvégzésére.

Kérünk mindenkit, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében hozza magával az alábbiakat:

  • általános iskolai bizonyítványt,
  • a tanuló adatait tartalmazó dokumentumokat (TAJ-kártya, személyi igazolvány, diákigazolvány igénylő lap, adókártya, stb.)
  • 5000 Ft alapítványi hozzájárulást,
  • lányos szülők kb. 4000 Ft-ot matrózblúzra (máshol is meg lehet venni, de lehetőség lesz erre az iskolában is)
  • tollakat, íróeszközöket az adatlapok kitöltéséhez.

Tankönyveket fizetni NEM kell!

A beiratkozáshoz szülő/gondviselő/gyám jelenléte feltétlenül szükséges!

A beiratkozás körülbelül 12:00-ig tart. A sok, de szükséges és felelősségteljes adminisztráció esetenként torlódásokhoz vezethet, kérjük türelmüket és együttműködésüket!

Addig is bármilyen, a témával kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a titkársághoz (telefon: 215 92 54) vagy Ceglédi Zoltán igazgatóhelyetteshez.