ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁHOZ

Közzétéve:

A vizsga napján (január 21. szombat) az iskola épületébe bejöhetnek a vizsgázók szülei, kísérői és csendben az iskola aulájában tartózkodhatnak a vizsga alatt. A vizsgázók a bejáratnál az aulában megtekinthetik, hogy melyik terembe kerültek beosztásra. (A terem, ahol a vizsgázó írja a felvételit, a vizsgabehívón is szerepel.)

A vizsgázók a vizsga napján a vizsgatermekben minden tájékoztatást megkapnak. (mosdó, terem, stb.)

A tanulók a kijelölt tanteremben a helyüket legkésőbb 9:45-kor foglalják el! Egy nagy alapterületű terembe kb. 10-15 fő lesz beosztva.

A vizsgázó hozzon magával diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

A vizsga NORMÁL időbeosztása: magyar nyelv: 10:00-10:45, matematika: 11:00-11:45

A vizsga időbeosztása SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN TÖBBLETIDŐSÖK számára: magyar nyelv: 10:00-11:00, matematika: 11:15-12:15

A magyar nyelvi feladatlapok megírásához segédeszköz nem használható. (Kivéve szakértői vélemény alapján.)

A matematika feladatlapok megírásához vonalzón, körzőn, szögmérőn kívül más segédeszköz (pl. számológép) NEM használható. (Kivéve szakértői vélemény alapján.)

 

A kijavított vizsgadolgozatokat 2023. január 27-én 8 és 16 óra között lehet megtekinteni. Az értékelő lapok is ekkor kerülnek átadásra 1 példányban. Ezek a felvételi lapok mellé tetszőleges példányban sokszorosíthatók. Más időpontban a dolgozatok nem tekinthetőek meg.

A megtekintés helye: BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Technikum Budapest, Mester u. 23. aula

A kijavított dolgozatokat lefényképezhetik, de az iskola nem tudja biztosítani a fénymásolást, szkennelést, e-mailben kiküldést abban az esetben sem, ha nem tekintik meg a fenti napon a kijavított feladatlapokat. Amennyiben akadályba ütközik a személyes megtekintés, meghatalmazással bárki megnézheti a tanuló dolgozatát. A nap végén nálunk maradt értékelő lapokat beszkennelve kiküldöm e-mailben arra a címre, ami a központi írásbeli jelentkezési lapon szerepelt.

A megtekintést követően a javítással kapcsolatban 2023. január 30. (hétfő) 16:00-ig lehet írásban észrevételt tenni.

PÓTNAP: 2023. 01. 31. 14:00 (kizárólag orvosi igazolással alátámasztott betegség esetén)

Kérem, hogy jelezzék az altalanos.igh@telekiblankabp.hu címen, ha a tanuló valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a január 21-i felvételin.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén lehetőség szerint ne telefonáljanak a tikárságra, hanem írjanak az altalanos.igh@telekiblankabp.hu e-mail-címre!