Könyvtár

TELEKI TÉKA

Hosszú múltra és szép hagyományokra visszatekintő könyvtárunk sokféle lehetőséget biztosít a tanulásra, önművelésre, a szabadidő hasznos eltöltésére.

A tervszerű és tudatos állománygyarapítás eredményeképpen a XXI. sz. elején  közel 15.000 dokumentum közül válogathatnak tanulóink és tanáraink. Ennek nagy része könyv, tankönyv, de az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a nem hagyományos ismerethordozók – CD-k, hangkazetták, videokazetták, DVD-k és multimédiás anyagok.

Különösen fontosnak tekintem a kézikönyvtár fejlesztését, ami már eléri a 800 kötetet. Az alapműveken kívül szinte az összes szaklexikon, a 19 kötetes Britannica Hungarica, a Magyar Nagylexikon, Larousse Enciklopédia, művészettörténeti sorozatok, albumok, nyelvészeti könyvek, szótárak, történelmi forrásmunkák, atlaszsorozatok is megtalálhatók.

Nem egy könyvünk – amely a XIX. sz.-ban vagy a századforduló környékén jelent meg  –  komoly kultúrtörténeti értéket képvisel. A kézikönyvtáron belül külön kis egységet képeznek az Európai Unióval foglalkozó kiadványok.

Iskolánk szinte minden tanulója, tanára és dolgozója is a könyvtár beiratkozott olvasója, és nagyrészük aktív használója. A teljes könyvállomány szabad polcon van, alkalmas a nézelődésre, böngészésre, szemlélődésre. A könyvek elhelyezése világos, logikus. A szépirodalmi művek szerző szerinti betűrendben vannak a polcon. Külön csoportot alkotnak a kötelező olvasmányok és a versek.

Az ismeretterjesztő irodalom elhelyezése a könyvtári szakrendhez igazodik. Nagyságrendileg legjelentősebbek a társadalom-, irodalom- és történettudományi munkák. A könyvtárban hét számítógép áll az érdeklődők rendelkezésére.

Célom, hogy a tanulókkal együtt megteremtsük a könyvek és a számítógépek békés egymás mellett élését; a lexikonok, enciklopédiák stb. tudásanyagával együtt a diákok ismerjék meg és használják ki az internet adta páratlan lehetőségeket is.

Sajtiné Bácskai Erzsébet
könyvtáros

Teleki Tékáról további információk: http://telekiteka.blogspot.com

 

Comments are closed.