Felvételi tájékoztató a 2018/19.tanévre

 

BGSZC TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

1095 Budapest, Mester u. 23.

 

Felvételi tájékoztató a 2018-19. tanévre

 

Az iskola képzési rendszere

A szakgimnázium 4 + 1 évfolyamos rendszerű.

A 9-12. évfolyamon szakgimnáziumi képzés folyik közgazdaság és közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatokban. A 12. évfolyam végén a diákok szakgimnáziumi érettségi vizsgát tesznek, melynek keretében közgazdaság ágazaton pályázati-támogatási asszisztens, közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton vámügyintéző és pénzügyi ügyintéző szakképesítést szereznek.

A sikeres érettségi után a diákok az alábbi ingyenes emelt szintű OKJ végzettségeket szerezhetik meg:

 • közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton:
  • logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
 • közgazdaság ágazaton:
  • pénzügyi-számviteli ügyintéző
  • vállalkozási és bérügyintéző
  • vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
  • államháztartási ügyintéző

Nyílt hetek:

 

 1. 2017 október 16-19. hétfőtől csütörtökig
 2. 2017 november 6-9. hétfőtől csütörtökig
 3. 2017 november 13-16. hétfőtől csütörtökig

Ezeken a napokon az 5. (11 óra 45 perc),  6. (12 óra 50 perc) és 7. órákban (13 óra 45 perc) a bemutató órákat, 14 óra 30 perctől tájékoztatót tartunk az érdeklődők számára. Az óralátogatásokhoz előzetes regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy a zavartalan órakezdés miatt a tanóra megkezdése előtt 10 perccel érkezzenek meg iskolánkba. Az egyes tantermekben a férőhelyek korlátozottak, helyfoglalás az érkezés sorrendjében az aulai információs pultnál történik. A késve érkező látogatók becsengetés után már nem mehetnek be a termekbe.

Felvételi előkészítő tanfolyam (díjtalan)

Tárgyai: magyar (szövegértés) és matematika

Kezdete: 2017. november 20. (hétfő), illetve november 21. (kedd), a jelentkezők számától függően.

Vége: 2018. január 16.

Jelentkezési határidő: 2017. november 20. 15:00

A tanfolyam során feldolgozott feladatok a központi felvételi sikeres megírását segítik elő. Jelentkezni a titkárságon vagy a honlapon keresztül lehet.

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekinthetők az intézmény kistanárijában 2018. január 26-én 8-16 óráig.

 

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásban részt vevő tanulóról az általános iskola tetszőleges számú jelentkezési lapot állíthat ki, melyeken egy-egy középfokú intézményt lehet feltüntetni. A megjelölt iskolák sorrendje döntően befolyásolja, hogy a tanuló melyik intézménybe nyer felvételt.
Amennyiben iskolánkat az egyik lapon (lehetőség szerint az első helyen megjelölték), a jelentkezési lap beérkezési határideje: 2018. február 19. Tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2018. március 21-22. között van lehetőség.

Az iskola OM azonosító száma: 203061

Az iskola feladatellátási hely kódja: 017

A 2018/19. tanév induló osztályainak tagozatkódjai:

 • 0059 Angol nyelvi előkészítő osztály – kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazat
 • 0060 4 évf. kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazat, angol nyelv
 • 0061 4 évf. közgazdaság szakmacsoport, közgazdaság ágazat angol nyelv
 • 0062 4 évf. közgazdaság szakmacsoport, közgazdaság ágazat német nyelv

EGY JELENTKEZÉSI LAPON EGY INTÉZMÉNY TÖBB TAGOZATKÓDJÁT IS MEG LEHET JELÖLNI.

 

Második idegen nyelv 11. évfolyamtól szabadon választható (angol, német, francia).

 

Pontok számítása                            

 

HOZOTT PONTSZÁM

Magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv 7. és 8. osztály jegyeiből (max. 2×25 pont).

SZEREZHETŐ PONTSZÁM

központi írásbeli, a magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont,

központi írásbeli, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont.

Szóbeli elbeszélgetés nincs.

ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 150

 

Az iskola megközelítési lehetőségei:

 • 4-6-os villamos Mester utcai megálló
 • kék metró (M3) Ferenc körúti megálló
 • 2-es villamos Boráros téri megálló
 • 23-as busz Boráros téri megálló
 • 51-es villamos Bokréta utcai megálló
 • 24-es villamos Mester utcai megálló

Amennyiben sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal (a továbbiakban BTM) küzdő tanuló akár írásbeliztető, akár választott iskolaként jelöli meg intézményünket, kérjük, hogy szüleivel mihamarabb keressék fel Dr. Illés Valér igazgatót vagy Ceglédi Zoltán általános igazgatóhelyettest. Feltétlenül hozzák magukkal a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény eredeti példányát, mert a felvételi és az értékelés során az ebben leírtak lesznek irányadóak (pl. munkaidő-meghosszabbítás, segédeszközök használata, írásbeli vagy helyesírás alóli felmentés stb.).A szakértői véleményben foglalt speciális vizsgaigényeket külön kérvényben kell a jelentkezési lappal együtt csatolni és benyújtani az írásbeliztető iskolának, melyet az igazgató bírál el. Minden további SNI-s vagy BTM-es tanuló középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a tartalmazza.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak a 215-92-54 telefonon.

Weblap: www.telekiblankabp.hu

Comments are closed.