Projekt munkák

A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

2015/16. második félév

A végzősök kivételével a második félévben 1 projektmunkát kell készíteni. A tantárgyat és a projektmunka témáját  a diákok választják ki, azt a szaktanárral egyeztetik. (Kizárólag az adott évfolyamon tanult tárgyak választhatók.) Projektmunka csoportban is készíthető.

A projektmunka eredménye dokumentálható kell legyen.

Elvárások egyéni munka esetén pl.:

–       szöveges munka esetén min. 5 oldal, maximum 10 oldal terjedelem, a képek aránya 20% lehet. 12-es betűméret, Arial betűtípus, 1,5 sorköz, A/4 formátumú oldal

–       PPT esetén minimum 12, maximum 20 dia

–       film esetén min. 5 perc, maximum 10 perc

–       egyéb forma esetén szaktanárral egyeztetve.

Határidők:

–       2016. február utolsó munkanapja: a szaktanárral egyeztetett nyilatkozat leadása az osztályfőnöknek. Az osztályfőnök feladata annak ellenőrzése, hogy minden diák leadta-e  a nyilatkozatot?

A nyilatkozat leadásának elmulasztása esetén az intézmény igazgatója jelöli ki a projekt tantárgyát és a szaktanárt.

 

–       2016. április utolsó munkanapja: az elkészített projektmunka leadása a szaktanárnak.

Egy szaktanár a jelentkezések sorrendjében 20 projektmunka mentorálását köteles elvállalni.

A projektmunka elkészítéséhez a mentortanár napló készítését írhatja elő.

A projektjegy súlyozása témazáró dolgozattal egyenértékű.

Letölthető:

Projekt – Munkanapló

 

Az első félév projekt munkái
megtekinthető PDF fájlok

Angol
Német
Marketing 
Matematika 
Informatika
Kémia
Biológia, Munkahelyi egészség és biztonság 
Makroökonómia
Magyar és Történelem 
Francia, Etika
Művészet
Testnevelés
Áruforgalom
Gazdálkodási ismeretek
Elméleti gazdaságtan
Információkezelés
Gazdasági és jogi ismeretek
Ügyvitel
Pénzügyi alapismeretek
Üzleti tevékenységek tervezése elemzése
Számvitel
Statisztika
Természetföldrajz
Társadalomföldrajz

Comments are closed.