Szakképzéseink

logo11

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma szakképzési kínálata

 

Magyarországon az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja. /Szt. 1.§ (1) bekezdés/

 

A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. Szakgimnáziumnak minősül az az intézmény is, amely a szakképzésről szóló törvény szerint kizárólag a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára készít fel.

A szakgimnáziumban az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódóan tehető szakmai érettségi vizsga, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.

A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó szakképesítések közös tartalmi elemeit, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett.

A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi végzettséget szerzett tanulók részére a szakgimnáziumban az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben az esetben a szakgimnázium a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-tizennegyedik (első-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg.

 

A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése a szakgimnázium pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és tartalmáról a kerettantervben meghatározottak figyelembevételével az iskola igazgatója határoz.

A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha az érettségi végzettség megszerzésére az e bekezdésben meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.

 

A BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziumának képzései

 

Egyéves emelt szintű logisztikai és szállítmányozási ügyintéző  / OKJ szám: 54 841 11 / képzés

Intézményünkben vagy más köznevelési intézményben a szakképzési kerettanterv szerint XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat kilencedik-tizenkettedik évfolyamon szakmai elméleti és gyakorlati oktatáson részt vevő illetve az ágazat szerinti szakmai érettségi vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tett tanulók részére az intézmény Pedagógiai Programja részét képező szakmai programja szerinti beszámítással.

A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, de érettségi végzettséget szerzett tanulók részére az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben az esetben az intézmény a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-tizennegyedik ( első-második szakképzési ) évfolyamon szervezi meg. /Szt. 21.§ (5) bekezdés/

 

Egyéves emelt szintű államháztartási ügyintéző  / OKJ szám: 54 344 04 / képzés

Intézményünkben vagy más köznevelési intézményben a szakképzési kerettanterv szerint XXIV.Közgazdaság. ágazatban a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon szakmai elméleti és gyakorlati oktatáson részt vevő illetve az ágazat szerinti szakmai érettségi vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tett tanulók részére az intézmény Pedagógiai Programja részét képező szakmai programja szerinti beszámítással.

A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, de érettségi végzettséget szerzett tanulók részére az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben az esetben az intézmény a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-tizennegyedik ( első-második szakképzési ) évfolyamon szervezi meg. /Szt. 21.§ (5) bekezdés/

 

Kétéves emelt szintű logisztikai ügyintéző / OKJ szám: 54 345 01 / képzés

Sikeres érettségi vizsgát tett tanulók részére, akik két év alatt sajátítják el a szakképzési kerettanterv – Kereskedelem XXVI. ágazat logisztikai ügyintéző szakképesítéshez tartozó óraterv szerinti ismereteket.

 

Kétéves emelt szintű államháztartási ügyintéző  / OKJ szám: 54 344 04 / képzés

Sikeres érettségi vizsgát tett tanulók részére, akik két év alatt sajátítják el a szakképzési kerettanterv- Közgazdaság XXIV. ágazat államháztartási ügyintéző szakképesítéshez tartozó óraterv szerinti ismereteket.

 

Kétéves emelt szintű logisztikai és szállítmányozási ügyintéző  / OKJ szám: 54 841 11/ képzés

Sikeres érettségi vizsgát tett tanulók részére, akik két év alatt sajátítják el a szakképzési kerettanterv –XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazathoz tartozó logisztikai és szálltmányozási ügyintéző  szakképesítéshez tartozó óraterv szerinti ismereteket.

 

Kétéves emelt szintű államháztartási ügyintéző  / OKJ szám: 54 344 04 / képzés

Sikeres érettségi vizsgát tett tanulók részére, akik két év alatt sajátítják el a szakképzési kerettanterv- Közgazdaság XXIV. ágazat államháztartási ügyintéző szakképesítéshez tartozó óraterv szerinti ismereteket.

 

Kétéves emelt szintű  Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző / OKJ szám: 54 344 03/képzés

Sikeres érettségi vizsgát tett tanulók részére, akik két év alatt sajátítják el a szakképzési kerettanterv- Közgazdaság XXIV. Ágazathoz tartozó Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző szakképesítéshez tartozó óraterv szerinti ismereteket.

 

Egyéves Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés / OKJ szám: 55 344 02 / szakképesítés-ráépülés

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), 54 344 04 Államháztartási ügyintéző és a 29/2016 (VIII.26.) NGM rendelet Államháztartési ügyintéző Szakmai és vizsgakövetelményei 7. Fejezet szerinti további szakképesítések, szakképzettségek megléte esetén.

Comments are closed.