Category: Pályázatok

Tagintézmény-vezetői pályázat

 

A pályázat megtekinthető: itt 

Vélemények:

 • Humán munkaközösség véleménye: itt
 • Idegennyelvi munkaközösség véleménye: itt
 • Informatika és készségtárgyak munkaközösség véleménye: itt
 • Közgazdasági munkaközösség véleménye: itt
 • Természettudományi munkaközösség véleménye: itt
 • Közalkalmazotti Tanács véleménye: itt
 • Szülői szervezet véleménye: itt
 • Diákönkormányzat véleménye: itt

 

Véleményező nevelőtestületi értekezlet 

 A titkos szavazás eredménye:

Támogatom: 29 fő

Nem támogatom: 8 fő

A nevelőtestület többsége támogatja Dr. Illés Valér az intézmény vezetésére vonatkozó programját és szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseit.

 

Véleményező alkalmazotti értekezlet

A titkos szavazás eredménye:

Támogatom: 41 fő

Nem támogatom: 10 fő

Az alkalmazottak többsége támogatja Dr. Illés Valér vezetői megbízását.

Bázisiskola nyertes pályázat

Iskolánk nyertes pályázatával csatlakozott az  Új Nemzedék Plusz BÁZISISKOLAI PROGRAMJÁHOZ.

Mi a Bázisiskolai program célja?

Az Új Nemzedék Plusz program keretében megvalósuló Bázisiskolai program célja a diákok
pályatervezését segítő intézményi program kialakítása és a csatlakozó intézmények hálózatba
integrálása. A csatlakozó iskolákat az Új Nemzedék Plusz saját intézményükre szabott programokkal
támogatja, amelyek segítik tanulóikat a pályatervezésben és a felnőtt életre való tudatos
készülésben, életkori kérdéseik megoldásában, döntéseik meghozásában, építve az élményalapú,
gyakorlatközpontú, informális tanulás módszereire.

 Új Nemzedék Plusz Program

A program elsődlegesen a 12-20 év közötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szólítja meg, akik már nem érzik magukat gyereknek, a felnőtté válás küszöbén állnak. Jövőképüket nem igazán tudják megfogalmazni, hiszen nincs kapaszkodójuk, és ehhez a jelenlegi köznevelési rendszer keretei között sem kapnak elegendő segítséget.
Ezért a közoktatásban fiatalok számára egy olyan komplex, támogatói programot ajánlunk fel, amely kellő információt, reális életviteli opciókat, orientációt nyújt pályadöntéseik meghozatalához, illetve felkészíti őket a munkaerőpiacra való zökkenőmentes belépésre, ami hosszútávon jelentős
mértékben hozzájárulhat a fiatalkorúak körében tapasztalható munkanélküliség csökkenéséhez is.
A program gerincét az ifjúsági életpálya modell kialakítása és a gyakorlatba való bevezetése adja tanórai és órán kívüli keretek között, mely a tervek szerint eleinte 40 bázisiskolában, illetve 2015 -re 400 képzésbe bevont pedagógus segítségével valósul meg. Az életpálya modell már 12 éves kortól segíti a pályadöntés meghozatalát, a felkészülést a továbbtanulásra, illetve erősíti a fiatalokban az öngondoskodás szemléletét és a felelősségvállalást.

Diákok számára

 • Segít a fiatalok stabil jövőképének kialakításában
 • Kellő információt, reális életviteli opciókat, orientációt nyújt a pályadöntések
 • meghozatalához
 • Felkészít a munkaerőpiacra való zökkenőmentes belépésre
 • A sikeres társadalmi integrációhoz szükséges környezet fejlesztése
 • Ingyenes táborozási lehetőség Zánkán, szakmai programokkal (iskolánként 60 diák)
 • Minőségi és értékteremtő szabadidőeltöltés
 • Életpálya tervezést segítő foglalkozások tanórai és órán kívüli keretek között