Category: Hírek

Felvételi tájékoztató a 2018/19.tanévre

 

BGSZC TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

1095 Budapest, Mester u. 23.

 

Felvételi tájékoztató a 2018-19. tanévre

 

Az iskola képzési rendszere

A szakgimnázium 4 + 1 évfolyamos rendszerű.

A 9-12. évfolyamon szakgimnáziumi képzés folyik közgazdaság és közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatokban. A 12. évfolyam végén a diákok szakgimnáziumi érettségi vizsgát tesznek, melynek keretében közgazdaság ágazaton pályázati-támogatási asszisztens, közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton vámügyintéző és pénzügyi ügyintéző szakképesítést szereznek.

A sikeres érettségi után a diákok az alábbi ingyenes emelt szintű OKJ végzettségeket szerezhetik meg:

 • közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton:
  • logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
 • közgazdaság ágazaton:
  • pénzügyi-számviteli ügyintéző
  • vállalkozási és bérügyintéző
  • vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
  • államháztartási ügyintéző

Nyílt hetek:

 

 1. október 16-19. hétfőtől csütörtökig
 2. november 6-9. hétfőtől csütörtökig
 3. november 13-16. hétfőtől csütörtökig

Ezeken a napokon az 5. (11 óra 45 perc),  6. (12 óra 50 perc) és 7. órákban (13 óra 45 perc) a bemutató órákat, 14 óra 30 perctől tájékoztatót tartunk az érdeklődők számára. Az óralátogatásokhoz előzetes regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy a zavartalan órakezdés miatt a tanóra megkezdése előtt 10 perccel érkezzenek meg iskolánkba. Az egyes tantermekben a férőhelyek korlátozottak, helyfoglalás az érkezés sorrendjében az aulai információs pultnál történik. A késve érkező látogatók becsengetés után már nem mehetnek be a termekbe.

Felvételi előkészítő tanfolyam (díjtalan)

Tárgyai: magyar (szövegértés) és matematika

Kezdete: 2017. november 20. (hétfő), illetve november 21. (kedd), a jelentkezők számától függően.

Vége: 2018. január 16.

Jelentkezési határidő: 2017. november 20. 15:00

A tanfolyam során feldolgozott feladatok a központi felvételi sikeres megírását segítik elő. Jelentkezni a titkárságon vagy a honlapon keresztül lehet.

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekinthetők az intézmény kistanárijában 2018. január 26-én 8-16 óráig.

 

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásban részt vevő tanulóról az általános iskola tetszőleges számú jelentkezési lapot állíthat ki, melyeken egy-egy középfokú intézményt lehet feltüntetni. A megjelölt iskolák sorrendje döntően befolyásolja, hogy a tanuló melyik intézménybe nyer felvételt.
Amennyiben iskolánkat az egyik lapon (lehetőség szerint az első helyen megjelölték), a jelentkezési lap beérkezési határideje: 2018. február 19. Tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2018. március 21-22. között van lehetőség.

Az iskola OM azonosító száma: 203061

Az iskola feladatellátási hely kódja: 017

A 2018/19. tanév induló osztályainak tagozatkódjai:

 • 0059 Angol nyelvi előkészítő osztály – kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazat
 • 0060 4 évf. kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazat, angol nyelv
 • 0061 4 évf. közgazdaság szakmacsoport, közgazdaság ágazat angol nyelv
 • 0062 4 évf. közgazdaság szakmacsoport, közgazdaság ágazat német nyelv

EGY JELENTKEZÉSI LAPON EGY INTÉZMÉNY TÖBB TAGOZATKÓDJÁT IS MEG LEHET JELÖLNI.

 

Második idegen nyelv 11. évfolyamtól szabadon választható (angol, német, francia).

 

Pontok számítása                            

 

HOZOTT PONTSZÁM

Magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv 7. és 8. osztály jegyeiből (max. 2×25 pont).

SZEREZHETŐ PONTSZÁM

központi írásbeli, a magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont,

központi írásbeli, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont.

Szóbeli elbeszélgetés nincs.

ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 150

 

Az iskola megközelítési lehetőségei:

 • 4-6-os villamos Mester utcai megálló
 • kék metró (M3) Ferenc körúti megálló
 • 2-es villamos Boráros téri megálló
 • 23-as busz Boráros téri megálló
 • 51-es villamos Bokréta utcai megálló
 • 24-es villamos Mester utcai megálló

Amennyiben sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal (a továbbiakban BTM) küzdő tanuló akár írásbeliztető, akár választott iskolaként jelöli meg intézményünket, kérjük, hogy szüleivel mihamarabb keressék fel Dr. Illés Valér igazgatót vagy Ceglédi Zoltán általános igazgatóhelyettest. Feltétlenül hozzák magukkal a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény eredeti példányát, mert a felvételi és az értékelés során az ebben leírtak lesznek irányadóak (pl. munkaidő-meghosszabbítás, segédeszközök használata, írásbeli vagy helyesírás alóli felmentés stb.).A szakértői véleményben foglalt speciális vizsgaigényeket külön kérvényben kell a jelentkezési lappal együtt csatolni és benyújtani az írásbeliztető iskolának, melyet az igazgató bírál el. Minden további SNI-s vagy BTM-es tanuló középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a tartalmazza.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak a 215-92-54 telefonon.

Weblap: www.telekiblankabp.hu

Felvételi előkészítő tanfolyam

 

ELŐKÉSZÍTŐ 2017. november 20. – 2018. január 16.

 

Hétfőn és kedden ugyanaz az anyag kerül feldolgozásra, tehát vagy a hétfői vagy a keddi csoportba kell jelentkezni.

A tanfolyam során feldolgozott feladatok a központi felvételi sikeres megírását segítik elő.

Jelentkezési határidő: 2017. november 20. 15:00

Jelentkezni lehet itt a honlapon vagy személyesen a titkárságon.

ONLINE jelentkezés:

Név :

Anyja leánykori neve:

Tanuló oktatási azonosító száma:

Születési hely:

Születési idő:

Állandó lakcím:(teljes cím)

Értesítési cím:(amennyiben eltér az állandó lakcímtől)

Gondviselő Mobilszáma:

E-mail cím:

Általános iskola:

Választott nap:

Hétfő
Kedd

Választott tantárgy:

Magyar
Matek
Mindkettő (Magyar és Matek)

Nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Márton-napi kupa 2017

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziumának Természettudományi és Informatikai Munkaközössége versenyt hirdetett 2017. novemberre.

Iskolánkban 2010 óta hagyománnyá vált, hogy minden november 11-én délelőtt megrendezzük a „Márton-napi kupa” elnevezésű természettudományi versenyt iskolánk összes diákjának részvételével. Ez alkalomból a tavalyi évhez hasonlóan a Centrum tagintézményeinek tanulóit is sok szeretettel vártuk egy délutáni izgalmas megmérettetésre.

A délutáni centrumos versenyre olyan 9. évfolyamos diákok nevezhettek, akik idén kezdték meg tanulmányaikat a BGSZC valamely tagintézményében. A Centrum minden tagintézményéből egy-egy 3 fős csapatot fogadtunk. A tanulókkal együtt a felkészítő tanárokat is szeretettel vártuk egy közös műhelymunkára és egy Márton-napi uzsonnára.

A délelőtti versenyszámok: egyéni természettudományos tesz kitöltése, Sudoku rejtvények megoldása (osztályonként 3 fős csapatban), papír-toronyépítő verseny (osztályonként 2 fős csapatban), online szabaduló játékok (osztályonként 1 fő) és „egy perc és nyersz” típusú játékok a tornateremben (osztályonként 2 fős csapatban).

Nagyon jó hangulatban telt ez a délelőtti egy órás verseny, minden diák kitartóan küzdött a saját versenyszámában. A kollégák is élvezték a diákok versenyét, és többen vittek is haza a feladatlapokból, hogy otthon ők is vagy gyermekeik is próbára tehessék tudásukat. A nap folyamán ez volt a fő téma a tanulók között, megbeszélték, hogy vajon mi lehetett a jó megoldás. Eredményhirdetés decemberben lesz, amikor az egyéni és csapatverseny legjobbjait jutalmazzuk, illetve az összetett versenyben kiderül, melyik osztály lett a legjobb, és így elnyeri egy évre a Márton-napi Vándorkupát.

 

A délutáni versenyre 11 iskola csapata nevezett be a BGSZC tagintézményei közül. Nagy izgalommal gyülekeztek a vendégek a Teleki aulájában nov.10-én fél egykor. A diákok csapatai két teremben kezdték meg a versenyt. Először egy 10 kérdéses Plickers alkalmazás segítségével megvalósított tesztet oldottak meg, majd nekiláttak a természettudományos tesztnek, a keresztrejtvénynek és a Sudoku feladványnak. Közben a felkészítő tanárok és a Telekis kollégák cserélték ki tapasztalataikat, megosztották egymás között a legújabb oktatási módszereket, hasznos IKT alkalmazásokat.

Ezután közösen kijavítottuk a versenymunkákat. Íme a legjobbak:

 1. helyezett a Hunfalvy csapat,
 2. helyezett a Telekisek,
 3. helyezett a Keleti Károly Szakgimnázium Rózsaszín Unikornis nevű csapata.

A nyertesek könyvjutalomban részesültek, minden résztvevő oklevelet, ill. emléklapot és ajándékot kapott. Mindenki nyert ezzel a délutánnal, és nagyon jól érezték magukat diákok tanárok egyaránt.

 

Igazgatói dicséretet kapott a Márton-napi versenyen, a BGSZC csapatai között elért 2. helyezésért  a Telekis csapat:

Domonyi Bernadett 9.b

Dezse László 9.c

Ördög Melinda Ágnes 9.d

Első féléves órarendek (OKJ)

Kedves Tanulók!

Az adott foglalkozás terembeosztása a képzés napján az aulai hirdetőtáblán lesz olvasható.

2017 szeptemberben induló képzések:

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő -órarend-
 • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző -órarend-
 • Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző -órarend-

További képzések:

Energiahatékonysági Kampány

Tegyünk Együtt Környezetünk Megóvásáért!

 – Avagy Energiahatékonysági Kampány a Telekiben ON…! –

 

-Pályázat szövege-

df

Javítóvizsga tudnivalói

 

A 2016/17. TANÉV JAVÍTÓVIZSGÁIRÓL

 

A javítóvizsgák ideje: 2017. augusztus 28-29. hétfő kedd

Vizsgára jelentkezés és tájékoztató: 2017. augusztus 28. hétfő 8:40 Aula

Írásbeli vizsgák: 2017. augusztus 28. hétfő 9:00, 10:00, 11:00 (részletes beosztás augusztus 28-án az aulában)

Szóbeli vizsgák: 2017. augusztus 29. 8:00 (részletes beosztás augusztus 28-án az aulában)

Eredményhirdetés: 2017. augusztus 29. 14:00 Aula

A javítóvizsgára jelentkezéskor a bizonyítványt le kell adni!

Letölthető tantárgyi tematikák/témakörök:

A dokumentumok több oldalasak, válaszd ki a saját évfolyamod és osztályod!

Angol nyelv

Ágazati szállítmányozás

Általános szállítmányozási ismeretek

Biológia

Logisztika

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

Projektfolyamatok követése

Történelem

Üzelti tevékenység gyakorlata

Nyelvi szintfelmérő

Tisztelt Szülők! 
Kedves Diákok!

A nyelvi szintfelmérő eredményéről a beiratkozásnál (Ideje: 2017. június 22. csütörtök 10.00 óra) kaphatnak információt.

Az osztályba sorolás a beiratkozás napján az aulában kerül kifüggesztésre.

Azok a tanulók, akik nem írták meg 2017. május 29-én a nyelvi szintfelmérőt és tanultak korábban angolt 2017. június 7-én 14:30-kor pótolhatják a feladatlap megírását.
(Akik nem tanultak angolt, most sem kell megírniuk azt!)