kep01

Mi a pálya, Telekisek?

Mi a pálya, Telekisek? Projekthéttel készülünk az őszi szünetre – életpályákat színezünk A megfelelő pálya, foglalkozás megtalálása, megszer...

Nyílt hét

NYÍLT HÉT A TELEKIBEN 2014.november...

NYÍLT HÉT 2014. november 10-11-12-13-14. időpont eredeti terem foglalkozás tanár osztály/csoport ...

1195995_44850378

Felvételi tájékoztató + tagozatkódo...

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u. 23.   Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015-16. tanévre   ...

jelentekezes

Jelentkezés a felvételi előkészítőr...

[CP_EASY_FORM_WILL_APPEAR_HERE]...

Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015/2016-os tanévre

Piros-nyil-lefele-48px-icon

teleki_cimer

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

1095 Budapest, Mester u. 23.

 

Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015-16. tanévre

 

Az iskola képzési rendszere

A szakközépiskola 4+1 évfolyamos rendszerű.

A 9-12. évfolyamon általános és szakmai alapozó képzés folyik a kereskedelem (XXVI.) és közgazdaság (XXIV.) ágazatokban. A 12. évfolyam végén a diákok szakközépiskolai érettségi vizsgát tesznek, amelynek kötelező tantárgyai: magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, komplex szakmai ismeretek.

A sikeres érettségi megszerzése után a diákok egy év alatt ingyenes OKJ emelt szintű végzettséget szerezhetnek.

Iskolánk

Nyílt hetek:

2014. november 10-14. (hétfő-péntek)

2014. november 24-28. (hétfő-péntek)

Ezeken a napokon az 5.(11 óra 45 perc),  6. (12 óra 50 perc) és 7. órákban (13 óra 45 perc) a bemutató órákat, 14 óra 30 perctől és 16 órától tájékoztatót tartunk az érdeklődők számára.

Az óralátogatásokhoz előzetes regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy a zavartalan órakezdés miatt a tanóra megkezdése előtt 10 perccel érkezzenek meg iskolánkba.

Felvételi előkészítő tanfolyam (díjtalan)

 

Tárgyai: magyar (szövegértés) és matematika

 

Kezdete: 2014. november 17. (hétfő), illetve november 19. (szerda), a jelentkezők számától függően. Vége: 2015. január közepe

Jelentkezés személyesen a titkárságon vagy a honlapon keresztül lehetséges.

Jelentkezési határidő: 2014. november 17. (hétfő)

Az előkészítő során feldolgozott feladatok a központi felvételi sikeres megírását segítik elő.

 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe: 2014. december 9. (kedd)

A központi írásbeli felvételi vizsga ideje: 2015. január 17. (szombat) 10.00 óra

Pótnap: 2015. január 22. (csütörtök) 14.00 óra

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekinthetők az iskola könyvtárában 2015. január 23-án

                                                         8-16 óráig.

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásban részt vevő tanulóról az általános iskola tetszőleges számú jelentkezési lapot állíthat ki, melyeken egy-egy középfokú intézményt lehet feltüntetni. A megjelölt iskolák sorrendje döntően befolyásolja, hogy a tanuló melyik intézménybe nyer felvételt.

Amennyiben iskolánkat az egyik lapon (lehetőség szerint az első helyen megjelölték), a jelentkezési lap beérkezési határideje: 2015. február 13. Tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2015. március 16-17. között van lehetőség.

 

Az iskola OM azonosító száma: 035431

A 2015/16. tanévben induló osztályaink:

  • TAGOZATKÓD: 01

4 évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat angol nyelv

  • TAGOZATKÓD: 02

4       évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat német nyelv

  • TAGOZATKÓD: 03

4       évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat angol nyelv

  • TAGOZATKÓD: 04

4       évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat német nyelv

 

EGY JELENTKEZÉSI LAPON EGY INTÉZMÉNY TÖBB TAGOZATKÓDJÁT IS MEG LEHET JELÖLNI.

Második idegen nyelv heti három órában a 11. évfolyamtól sávos nyelvoktatással szabadon választható. (angol, német, francia)

 

Pontok számítása                            

Hozott pontszám

Magyar (nyelv és irodalom átlaga), történelem, matematika és idegen nyelv 7. és 8. osztály jegyeiből (ez maximum 40 pont lehet).

Szerezhető pontszám

Írásbeli vizsga: magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont.

Szóbeli vizsga nincs.

Elérhető maximális pontszám: 140

 

Amennyiben sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal (a továbbiakban BTM) küzdő tanuló akár írásbeliztető, akár választott iskolaként jelöli meg intézményünket, kérjük, hogy szüleivel mihamarabb keressék fel Dr. Illés Valér igazgatót vagy Ceglédi Zoltán tanügyigazgatási igazgatóhelyettest. Feltétlenül hozzák magukkal a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény eredeti példányát, mert a felvételi és az értékelés során az ebben leírtak lesznek irányadóak (pl. munkaidő-meghosszabbítás, segédeszközök használata, írásbeli vagy helyesírás alóli felmentés stb.).A szakértői véleményben foglalt speciális vizsgaigényeket külön kérvényben kell a jelentkezési lappal együtt csatolni és benyújtani az írásbeliztető iskolának, melyet az igazgató bírál el. Minden további SNI-s vagy BTM-es tanuló középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a tartalmazza.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak a 215-92-54 telefonon.

Weblap: www.telekiblankabp.hu

A felvételivel kapcsolatos időpontok letölthetők itt.

Dr. Illés Valér

igazgató

Mi a pálya, Telekisek?

Elkezdődött a projekthét az iskolában.

Mi a pálya, Telekisek?

A nyílt napokkal való egybeesés miatt az első napon az iskolánkba látogató 8. osztályos diákok is résztvevők voltak.

tanulok2

Ma, csütörtökön minden diák egy MBTI önismereti tesztet töltött ki, ami alapján kapott egy színt. Az azonos színű diákok csoportonként játékos feladatokat oldottak meg.

A termeket járva azt láttuk, hogy az órai hagyományokat folytatva sok diák eleinte passzív maradt, ebben szerepet játszhatott a szervezők kezdeti lámpaláza is.

Később azonban az új, szórakoztató feladatok miatt a szervezőknek és a diákoknak is sikerült feloldódniuk.

A nap végén már mosolygós arcú diákok távoztak az iskolából.

 blankacafe

A 11.A vállalkozásba fogott, kávézót üzemeltet Blanka Café néven.

Korhű ruhákban szolgálják ki az ide látogató vendégeket.

Az asztalokon és az ajtókon színes dekorációt a falakon elgondolkodtató idézeteket láthattunk, miközben ittuk a finom kávénkat.

Fotó: Fanni, Niki, Szaki
Szöveg: Ala, Bajszi, Dorina

 

Tagozatkódok

A 2015/16. tanévben induló osztályaink:

  • TAGOZATKÓD: 01

4 évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat angol nyelv

  • TAGOZATKÓD: 02

4 évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat német nyelv

  • TAGOZATKÓD: 03

4 évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat angol nyelv

  • TAGOZATKÓD: 04

4 évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat német nyelv

Mi a pálya, Telekisek?

Mi a pálya, Telekisek?

kep1

Projekthéttel készülünk az őszi szünetre – életpályákat színezünk

A megfelelő pálya, foglalkozás megtalálása, megszerzése és megtartása egész életünket meghatározza. A jó választás, a képességednek, érdeklődésednek megfelelő munka segít abban, hogy sikeres életet alakíts ki az állandóan változó munka világában.

A pályaválasztáshoz önismeret, pályaismeret, iskolai képzési lehetőségek és munkaerő-piaci prognózis ismerete szükséges.

 

Ebben segítünk neked a Telekiben az okt. 16-22 között rendezett projekthéten.

 

Önismeret, közösségi szolgálat, diákmunka, keresett szakmák és hiányszakmák, továbbtanulás, álláspályázat, állásinterjú, ütős önéletrajz – csak pár kulcsszó az egy hét múlva kezdődő programsorozatból.

 

További részletekért figyeld a honlapot és keresd az osztályfőnököd.

 

Sok-sok meghívott előadó várja a találkozást veletek, tanáraitok gőzerővel dolgoznak az utolsó simításokon. Egy diákcsapat arra vállalkozott, hogy kávézóhangulatot varázsol erre a pár napra a suliba. Hát készüljetek Telekisek, hamarosan eldördül a startpisztoly!

kep2

 

 

Életpálya-építés és pályaorientációs projekthét a Telekiben

Október 16.

 szines talalkozas

 Ettől a naptól felpezseg az élet a suliban. 1-4. órában órarend szerint tanítás, majd az 5. órától meghívunk mindenkit egy SZÍNES találkozásra. Önismeret-fejlesztő foglalkozásokon vehettek részt, amellyel segíteni szeretnénk benneteket annak felismerésében (ha eddig még nem alakult ki), ki milyen területeken keresse helyét a munka világában.

Okt. 17.

 kozossegi

Ezen a napon 1-4. óra tanítás, majd sok külső előadót fogadunk: azok, akik még a közösségi szolgálatot csak tervezik, vagy épp benne vannak, de nem tudják, még hol segíthetnek, bizonyára érdeklődéssel fogadják azokat a szervezeteket, akik ellátogatnak hozzánk. Ebben a programelemben elsősorban a 9-10. évfolyamosokat várjuk.

 tanácsadok

A 11-12-13. évfolyamosokat az 5. órától személyzeti tanácsadók, HR szakemberek várják. Szó esik álláskeresésről, keresett szakmákról, hiányszakmákról, diákmunkáról és önkéntességről itthon és külföldön. Megismerhetitek az önéletrajzírás mesterfogásait, állásinterjúzhattok, vagy játékos (de a későbbiekben „állást hozó, „vérre” menő) kompetenciamérésen vehettek részt.

Okt. 20.

 felsooktatas

1-4. órában órarend szerint tanítás, majd az 5. órától felsőoktatási intézmények mutatkoznak be, jön a BGF, a BKF, a BME, a Corvinus és a Gábor Dénes Főiskola.

Okt. 21.

 szakmaknapja

Szakmák napja, már reggel érkeznek hozzánk az első vendégek, így ezen a napon nem hagyományos értelemben vett tanórákon tanulhattok, hanem első kézből kaphattok információkat meghívott előadóinktól a munka világáról. Kik jönnek? A teljesség igénye nélkül: bróker, kozmetikus, rendőr, pszichológus, tánctanár, kommunikációs szakemberek, logisztikai ügyintézők… Fogadjátok őket szeretettel és itt a nagy alkalom, hogy megkérdezhessetek mindent, amire a szakmákkal kapcsolatban kíváncsiak vagytok.

 kave

A rendezvénysorozat minden napján a 11A vállalkozói készségeit, ismereteit fejleszti: a 40-es teremben kávézót üzemeltet. A játékos feladatokban jó megoldással kupont nyerhettek és beválthatjátok finom kávéra, teára, apró sütire, nyalánkságokra.

A programokon való részvétel mindenki számára kötelező, az egyes programelemekre osztályfőnökötöknél jelentkezhettek.

NYÍLT HÉT A TELEKIBEN 2014.november 10-14. és 2014.november 24-28. KÖZÖTT!!!

NYÍLT HÉT

2014. november 10-11-12-13-14.

időpont eredeti terem foglalkozás tanár osztály/csoport
hétfő 5. óra 11:45-12:30 könyvtár gazdálkodási ismeretek gyakorlat Bertók Zsuzsanna 13.b 3. csoport
5. óra 11:45-12:30 39 raktározás gyakorlata Rádi Éva 5/13 1. csoport
5. óra 11:45-12:30 211 biológia Tóth Edit 10.a
5. óra 11:45-12:30 81 matematika Kiss Csaba 9.a A1
6. óra 12:50-13:35 taniroda közgazdaságtan gyakorlat Szabó Miklós 13. c 2. csoport
6. óra 12:50-13:35 39 szállítmányozási és fuvarozási feladatok dr. Gyarmati Gábor 5/13 1. csoport
6. óra 12:50-13:35 231 német nyelv 2. Molnár Katalin Kleist-csoport
6. óra 12:50-13:35 80 ügyviteli gyakorlatok Kormos Erika 9. c 2. csoport
6. óra 12:50-13:35 223 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Mohácsi Dóra 13.c 3. csoport
7. óra 13:45:14:30 223 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Mohácsi Dóra 13. c 2. csoport
7. óra 13:45:14:30 39 üzleti tevékenység tervezése, elemzése Fülöp Viktor 9.a
7. óra 13:45:14:30 80 ügyviteli gyakorlatok Kormos Erika 9.d 2. csoport
7. óra 13:45:14:30 43 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Budai Sándor 11.b 2. csoport
kedd 5. óra 11:45-12:30 39 marketing gyakorlat Bertók Zsuzsanna 13. c 3. csoport
5. óra 11:45-12:30 211 angol nyelv Palásti Anikó 10.c A1
5. óra 11:45-12:30 40 angol nyelv Molnár Katalin 10. a A2
5. óra 11:45-12:30 taniroda szállítmányozási és fuvarozási feladatok dr. Gyarmati Gábor 5/13 1. csoport
5. óra 11:45-12:30 44 matematika Beregszásziné Biró Beáta 9.c A2
6. óra 12:50-13:35 39 közgazdaságtan gyakorlat Szabó Miklós 11. a 2. csoport
6. óra 12:50-13:35 80 ügyviteli gyakorlatok Kormos Erika 9.d 1. csoport
6. óra 12:50-13:35 45 irodalom Ceglédi Zoltán 12.c
6. óra 12:50-13:35 taniroda gazdálkodási ismeretek gyakorlat Bertók Zsuzsanna 11.a 1. csoport
7. óra 13:45:14:30 211 üzleti tevékenység a gyakorlatban Budai Sándor 10.a 3. csoport
7. óra 13:45:14:30 taniroda üzleti gazdaságtan gyakorlat Vörös Virág 12.b 2. csoport
7. óra 13:45:14:30 39 közlekedés- és gazdaságföldrajz Horváth Éva 5/13
7. óra 13:45:14:30 tornat testnevelés Lobitz Zsuzsanna 12.c
szerda 5. óra 11:45-12:30 82 marketing gyakorlat Szabó Miklós 12.a 1. csoport
5. óra 11:45-12:30 212 angol nyelv Palásti Anikó 10.c A1
5. óra 11:45-12:30 39 üzleti gazdaságtan elmélet Fülöp Viktor 12.c
5. óra 11:45-12:30 81 magyar nyelv Nagy Enikő 9.a
6. óra 12:50-13:35 39 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Bertók Zsuzsanna 11.a 3. csoport
6. óra 12:50-13:35 212 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Mohácsi Dóra 12.a 1. csoport
6. óra 12:50-13:35 45 irodalom Ceglédi Zoltán 12.c
6. óra 12:50-13:35 tornat testnevelés Belákné Zelenka Klára 11.b
7. óra 13:45:14:30 211 üzleti tevékenység a gyakorlatban Budai Sándor 10. a 2. csoport
7. óra 13:45:14:30 43 közgazdaságtan elmélet Rábai Ildikó 11.b
7. óra 13:45:14:30 44 történelem Balázs Istvánné 9.c
7. óra 13:45:14:30 39 történelem Erős Melinda 9.b
csütörtök 5. óra 11:45-12:30 39 közgazdaságtan elmélet Bertók Zsuzsanna 12.a
5. óra 11:45-12:30 231 német nyelv 2. Szilassyné Hegyháti Teréz Hoffmann-csoport
5. óra 11:45-12:30 222 történelem Erős Melinda 13.b
5. óra 11:45-12:30 taniroda üzleti gazdaságtan gyakorlat Fülöp Viktor 12.c 2.csoport
6. óra 12:50-13:35 223 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Mohácsi Dóra 13. c 1. csoport
6. óra 12:50-13:35 taniroda gazdálkodási ismeretek gyakorlat Budai Sándor 11.b 3. csoport
6. óra 12:50-13:35 könyvtár marketing gyakorlat dr. Kirinóné Rajna Zsuzsanna 11.b 2. csoport
6. óra 12:50-13:35 81 angol nyelv Szilvási Ágota 9.a A1
7. óra 13:45:14:30 213 angol nyelv Győriné Tolvaj Edit 9. d A1
7. óra 13:45:14:30 39 üzleti gazdaságtan gyakorlat Fülöp Viktor 12.c
7. óra 13:45:14:30 taniroda marketing gyakorlat dr. Kirinóné Rajna Zsuzsanna 11. b 1. csoport
7. óra 13:45:14:30 234 üzleti gazdaságtan gyakorlat Vörös Virág 12.b 3. csoport
péntek 5. óra 11:45-12:30 45 üzleti gazdaságtan gyakorlat Fülöp Viktor 12.c 3. csoport
5. óra 11:45-12:30 44 matematika Beregszásziné Biró Beáta 9.c A2
5. óra 11:45-12:30 39 szállítmányozási és fuvarozási feladatok Gyarmathi Gábor dr. 5/13 2. csoport
5. óra 11:45-12:30 81 raktározás gyakorlata Rádi Éva 5/13 1. csoport
6. óra 12:50-13:35 39 marketing elmélet Bertók Zsuzsanna 13. c
6. óra 12:50-13:35 45 elméleti gazdaságtan Vörös Virág 12.c
6. óra 12:50-13:35 222 német nyelv Szilassyné Hegyháti Teréz 13.b N
6. óra 12:50-13:35 40 történelem Nagy Enikő 11.a
7. óra 13:45:14:30 40 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Bertók Zsuzsanna 11.a 1. csoport
7. óra 13:45:14:30 82 üzleti tevékenység a gyakorlatban Gyarmathi Gábor dr. 9. b 1.csoport
7. óra 13:45:14:30 211 irodalom Lendvayné Tömöri Csilla 10.a
7. óra 13:45:14:30 39 matematika Gyurján-Barta Anita 12.b
7. óra 13:45:14:30 45 történelem Hevesi László Lórándné 12.c

 

 

NYÍLT HÉT

2014. november 24-25-26-27-28.

időpont eredeti terem foglalkozás tanár osztály/csoport
hétfő 5. óra 11:45-12:30 könyvtár gazdálkodási ismeretek gyakorlat Bertók Zsuzsanna 13.b 3. csoport
5. óra 11:45-12:30 39 raktározás gyakorlata Rádi Éva 5/13 1. csoport
5. óra 11:45-12:30 211 biológia Tóth Edit 10.a
5. óra 11:45-12:30 81 matematika Kiss Csaba 9.a A1
6. óra 12:50-13:35 taniroda közgazdaságtan gyakorlat Szabó Miklós 13. c 2. csoport
6. óra 12:50-13:35 39 szállítmányozási és fuvarozási feladatok dr. Gyarmati Gábor 5/13 1. csoport
6. óra 12:50-13:35 231 német nyelv 2. Molnár Katalin Kleist-csoport
6. óra 12:50-13:35 80 ügyviteli gyakorlatok Kormos Erika 9. c 2. csoport
6. óra 12:50-13:35 223 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Mohácsi Dóra 13.c 3. csoport
7. óra 13:45:14:30 223 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Mohácsi Dóra 13. c 2. csoport
7. óra 13:45:14:30 39 üzleti tevékenység tervezése, elemzése Fülöp Viktor 9.a
7. óra 13:45:14:30 80 ügyviteli gyakorlatok Kormos Erika 9.d 2. csoport
7. óra 13:45:14:30 43 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Budai Sándor 11.b 2. csoport
kedd 5. óra 11:45-12:30 39 marketing gyakorlat Bertók Zsuzsanna 13. c 3. csoport
5. óra 11:45-12:30 211 angol nyelv Palásti Anikó 10.c A1
5. óra 11:45-12:30 40 angol nyelv Molnár Katalin 10. a A2
5. óra 11:45-12:30 taniroda szállítmányozási és fuvarozási feladatok dr. Gyarmati Gábor 5/13 1. csoport
5. óra 11:45-12:30 44 matematika Beregszásziné Biró Beáta 9.c A2
6. óra 12:50-13:35 39 közgazdaságtan gyakorlat Szabó Miklós 11. a 2. csoport
6. óra 12:50-13:35 80 ügyviteli gyakorlatok Kormos Erika 9.d 1. csoport
6. óra 12:50-13:35 45 irodalom Ceglédi Zoltán 12.c
6. óra 12:50-13:35 taniroda gazdálkodási ismeretek gyakorlat Bertók Zsuzsanna 11.a 1. csoport
7. óra 13:45:14:30 211 üzleti tevékenység a gyakorlatban Budai Sándor 10.a 3. csoport
7. óra 13:45:14:30 taniroda üzleti gazdaságtan gyakorlat Vörös Virág 12.b 2. csoport
7. óra 13:45:14:30 39 közlekedés- és gazdaságföldrajz Horváth Éva 5/13
7. óra 13:45:14:30 tornat testnevelés Lobitz Zsuzsanna 12.c
szerda 5. óra 11:45-12:30 82 marketing gyakorlat Szabó Miklós 12.a 1. csoport
5. óra 11:45-12:30 212 angol nyelv Palásti Anikó 10.c A1
5. óra 11:45-12:30 39 üzleti gazdaságtan elmélet Fülöp Viktor 12.c
5. óra 11:45-12:30 81 magyar nyelv Nagy Enikő 9.a
6. óra 12:50-13:35 39 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Bertók Zsuzsanna 11.a 3. csoport
6. óra 12:50-13:35 212 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Mohácsi Dóra 12.a 1. csoport
6. óra 12:50-13:35 45 irodalom Ceglédi Zoltán 12.c
6. óra 12:50-13:35 tornat testnevelés Belákné Zelenka Klára 11.b
7. óra 13:45:14:30 211 üzleti tevékenység a gyakorlatban Budai Sándor 10. a 2. csoport
7. óra 13:45:14:30 43 közgazdaságtan elmélet Rábai Ildikó 11.b
7. óra 13:45:14:30 44 történelem Balázs Istvánné 9.c
7. óra 13:45:14:30 39 történelem Erős Melinda 9.b
csütörtök 5. óra 11:45-12:30 39 közgazdaságtan elmélet Bertók Zsuzsanna 12.a
5. óra 11:45-12:30 231 német nyelv 2. Szilassyné Hegyháti Teréz Hoffmann-csoport
5. óra 11:45-12:30 222 történelem Erős Melinda 13.b
5. óra 11:45-12:30 taniroda üzleti gazdaságtan gyakorlat Fülöp Viktor 12.c 2.csoport
6. óra 12:50-13:35 223 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Mohácsi Dóra 13. c 1. csoport
6. óra 12:50-13:35 taniroda gazdálkodási ismeretek gyakorlat Budai Sándor 11.b 3. csoport
6. óra 12:50-13:35 könyvtár marketing gyakorlat dr. Kirinóné Rajna Zsuzsanna 11.b 2. csoport
6. óra 12:50-13:35 81 angol nyelv Szilvási Ágota 9.a A1
7. óra 13:45:14:30 213 angol nyelv Győriné Tolvaj Edit 9. d A1
7. óra 13:45:14:30 39 üzleti gazdaságtan gyakorlat Fülöp Viktor 12.c
7. óra 13:45:14:30 taniroda marketing gyakorlat dr. Kirinóné Rajna Zsuzsanna 11. b 1. csoport
7. óra 13:45:14:30 234 üzleti gazdaságtan gyakorlat Vörös Virág 12.b 3. csoport
péntek 5. óra 11:45-12:30 45 elméleti gazdaságtan gyakorlat Fülöp Viktor 12.c 3. csoport
5. óra 11:45-12:30 44 matematika Beregszásziné Biró Beáta 9.c A2
5. óra 11:45-12:30 39 szállítmányozási és fuvarozási feladatok Gyarmathi Gábor dr. 5/13 2. csoport
5. óra 11:45-12:30 81 raktározás gyakorlata Rádi Éva 5/13 1. csoport
6. óra 12:50-13:35 39 marketing elmélet Bertók Zsuzsanna 13. c
6. óra 12:50-13:35 45 elméleti gazdaságtan Vörös Virág 12.c
6. óra 12:50-13:35 222 német nyelv Szilassyné Hegyháti Teréz 13.b N
6. óra 12:50-13:35 40 történelem Nagy Enikő 11.a
7. óra 13:45:14:30 40 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Bertók Zsuzsanna 11.a 1. csoport
7. óra 13:45:14:30 82 üzleti tevékenység a gyakorlatban Gyarmathi Gábor dr. 9. b 1.csoport
7. óra 13:45:14:30 211 irodalom Lendvayné Tömöri Csilla 10.a
7. óra 13:45:14:30 39 matematika Gyurján-Barta Anita 12.b
7. óra 13:45:14:30 45 történelem Hevesi László Lórándné 12.c

 

 

 

 

Jelentkezés a felvételi előkészítőre

Küldés

Egy nap a DHL-nél

Szeptember 16-án a végzős diákjainkkal a DHL ferihegyi logisztikai központját látogattuk meg. A GoTeach program keretein belül három színvonalas, de különböző szakmai területeket érintő interaktív prezentációt hallgattunk meg. Bepillantást nyerhettünk a vámügyintézés rejtelmeibe és megismertük a cég történetét és vállalati felépítését. A pályaorientációs előadások keretében a továbbtanulás és pályaválasztás előtt álló tanulók pontosabb képet kaptak arról, hogy milyen területeket fed le a logisztika és mivel foglalkozik egy logisztikai ügyintéző. A raktárlátogatás különösen tetszett a diákoknak, ahol élőben láthatták, hogyan tárolják a beérkezett árukat.

DSCF3294 DSCF3291 DSCF3298 DSCF3301