kep01

Mi a pálya, Telekisek?

Mi a pálya, Telekisek? Projekthéttel készülünk az őszi szünetre – életpályákat színezünk A megfelelő pálya, foglalkozás megtalálása, megszer...

Nyílt hét

NYÍLT HÉT A TELEKIBEN 2014.november...

NYÍLT HÉT 2014. november 10-11-12-13-14. időpont eredeti terem foglalkozás tanár osztály/csoport ...

1195995_44850378

Felvételi tájékoztató + tagozatkódo...

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u. 23.   Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015-16. tanévre   ...

jelentekezes

Jelentkezés a felvételi előkészítőr...

[CP_EASY_FORM_WILL_APPEAR_HERE]...

Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015/2016-os tanévre

Piros-nyil-lefele-48px-icon

teleki_cimer

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

1095 Budapest, Mester u. 23.

 

Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015-16. tanévre

 

Az iskola képzési rendszere

A szakközépiskola 4+1 évfolyamos rendszerű.

A 9-12. évfolyamon általános és szakmai alapozó képzés folyik a kereskedelem (XXVI.) és közgazdaság (XXIV.) ágazatokban. A 12. évfolyam végén a diákok szakközépiskolai érettségi vizsgát tesznek, amelynek kötelező tantárgyai: magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, komplex szakmai ismeretek.

A sikeres érettségi megszerzése után a diákok egy év alatt ingyenes OKJ emelt szintű végzettséget szerezhetnek.

Iskolánk

Nyílt hetek:

2014. november 10-14. (hétfő-péntek)

2014. november 24-28. (hétfő-péntek)

Ezeken a napokon az 5.(11 óra 45 perc),  6. (12 óra 50 perc) és 7. órákban (13 óra 45 perc) a bemutató órákat, 14 óra 30 perctől és 16 órától tájékoztatót tartunk az érdeklődők számára.

Az óralátogatásokhoz előzetes regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy a zavartalan órakezdés miatt a tanóra megkezdése előtt 10 perccel érkezzenek meg iskolánkba.

Felvételi előkészítő tanfolyam (díjtalan)

 

Tárgyai: magyar (szövegértés) és matematika

 

Kezdete: 2014. november 17. (hétfő), illetve november 19. (szerda), a jelentkezők számától függően. Vége: 2015. január közepe

Jelentkezés személyesen a titkárságon vagy a honlapon keresztül lehetséges.

Jelentkezési határidő: 2014. november 17. (hétfő)

Az előkészítő során feldolgozott feladatok a központi felvételi sikeres megírását segítik elő.

 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe: 2014. december 9. (kedd)

A központi írásbeli felvételi vizsga ideje: 2015. január 17. (szombat) 10.00 óra

Pótnap: 2015. január 22. (csütörtök) 14.00 óra

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekinthetők az iskola könyvtárában 2015. január 23-án

                                                         8-16 óráig.

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásban részt vevő tanulóról az általános iskola tetszőleges számú jelentkezési lapot állíthat ki, melyeken egy-egy középfokú intézményt lehet feltüntetni. A megjelölt iskolák sorrendje döntően befolyásolja, hogy a tanuló melyik intézménybe nyer felvételt.

Amennyiben iskolánkat az egyik lapon (lehetőség szerint az első helyen megjelölték), a jelentkezési lap beérkezési határideje: 2015. február 13. Tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2015. március 16-17. között van lehetőség.

 

Az iskola OM azonosító száma: 035431

A 2015/16. tanévben induló osztályaink:

  • TAGOZATKÓD: 01

4 évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat angol nyelv

  • TAGOZATKÓD: 02

4       évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat német nyelv

  • TAGOZATKÓD: 03

4       évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat angol nyelv

  • TAGOZATKÓD: 04

4       évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat német nyelv

 

EGY JELENTKEZÉSI LAPON EGY INTÉZMÉNY TÖBB TAGOZATKÓDJÁT IS MEG LEHET JELÖLNI.

Második idegen nyelv heti három órában a 11. évfolyamtól sávos nyelvoktatással szabadon választható. (angol, német, francia)

 

Pontok számítása                            

Hozott pontszám

Magyar (nyelv és irodalom átlaga), történelem, matematika és idegen nyelv 7. és 8. osztály jegyeiből (ez maximum 40 pont lehet).

Szerezhető pontszám

Írásbeli vizsga: magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont.

Szóbeli vizsga nincs.

Elérhető maximális pontszám: 140

 

Amennyiben sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal (a továbbiakban BTM) küzdő tanuló akár írásbeliztető, akár választott iskolaként jelöli meg intézményünket, kérjük, hogy szüleivel mihamarabb keressék fel Dr. Illés Valér igazgatót vagy Ceglédi Zoltán tanügyigazgatási igazgatóhelyettest. Feltétlenül hozzák magukkal a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény eredeti példányát, mert a felvételi és az értékelés során az ebben leírtak lesznek irányadóak (pl. munkaidő-meghosszabbítás, segédeszközök használata, írásbeli vagy helyesírás alóli felmentés stb.).A szakértői véleményben foglalt speciális vizsgaigényeket külön kérvényben kell a jelentkezési lappal együtt csatolni és benyújtani az írásbeliztető iskolának, melyet az igazgató bírál el. Minden további SNI-s vagy BTM-es tanuló középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a tartalmazza.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak a 215-92-54 telefonon.

Weblap: www.telekiblankabp.hu

A felvételivel kapcsolatos időpontok letölthetők itt.

Dr. Illés Valér

igazgató

2014.október 22. képek

DSC_0276

DSC_0252

DSC_0253

DSC_0255

DSC_0264

DSC_0266

 

DSC_0272

DSC_0274

DSC_0275

 

 

Pályaválasztási börze

palyavalasztasi_borze_uj

Szülői értekezlet és fogadóóra 2014.11.03-án

 

2014.11.03. Fogadóóra 16:00 órakor

 

2014.11.03. Szülői értekezlet 17:30 órakor

 

(9.d,10.a,10.c,11.a,11.b,12.b,12.c osztályoknak!)

Gólyabál 2014 képek

  DSC_0182

DSC_0176

DSC_0137

DSC_0129

DSC_0124

DSC_0123

 

 

 

Mi a pálya, Telekisek?

Elkezdődött a projekthét az iskolában.

Mi a pálya, Telekisek?

A nyílt napokkal való egybeesés miatt az első napon az iskolánkba látogató 8. osztályos diákok is résztvevők voltak.

tanulok2

Ma, csütörtökön minden diák egy MBTI önismereti tesztet töltött ki, ami alapján kapott egy színt. Az azonos színű diákok csoportonként játékos feladatokat oldottak meg.

A termeket járva azt láttuk, hogy az órai hagyományokat folytatva sok diák eleinte passzív maradt, ebben szerepet játszhatott a szervezők kezdeti lámpaláza is.

Később azonban az új, szórakoztató feladatok miatt a szervezőknek és a diákoknak is sikerült feloldódniuk.

A nap végén már mosolygós arcú diákok távoztak az iskolából.

 blankacafe

A 11.A vállalkozásba fogott, kávézót üzemeltet Blanka Café néven.

Korhű ruhákban szolgálják ki az ide látogató vendégeket.

Az asztalokon és az ajtókon színes dekorációt a falakon elgondolkodtató idézeteket láthattunk, miközben ittuk a finom kávénkat.

Fotó: Fanni, Niki, Szaki
Szöveg: Ala, Bajszi, Dorina

 

Tagozatkódok

A 2015/16. tanévben induló osztályaink:

  • TAGOZATKÓD: 01

4 évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat angol nyelv

  • TAGOZATKÓD: 02

4 évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat német nyelv

  • TAGOZATKÓD: 03

4 évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat angol nyelv

  • TAGOZATKÓD: 04

4 évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat német nyelv

Mi a pálya, Telekisek?

Mi a pálya, Telekisek?

kep1

Projekthéttel készülünk az őszi szünetre – életpályákat színezünk

A megfelelő pálya, foglalkozás megtalálása, megszerzése és megtartása egész életünket meghatározza. A jó választás, a képességednek, érdeklődésednek megfelelő munka segít abban, hogy sikeres életet alakíts ki az állandóan változó munka világában.

A pályaválasztáshoz önismeret, pályaismeret, iskolai képzési lehetőségek és munkaerő-piaci prognózis ismerete szükséges.

 

Ebben segítünk neked a Telekiben az okt. 16-22 között rendezett projekthéten.

 

Önismeret, közösségi szolgálat, diákmunka, keresett szakmák és hiányszakmák, továbbtanulás, álláspályázat, állásinterjú, ütős önéletrajz – csak pár kulcsszó az egy hét múlva kezdődő programsorozatból.

 

További részletekért figyeld a honlapot és keresd az osztályfőnököd.

 

Sok-sok meghívott előadó várja a találkozást veletek, tanáraitok gőzerővel dolgoznak az utolsó simításokon. Egy diákcsapat arra vállalkozott, hogy kávézóhangulatot varázsol erre a pár napra a suliba. Hát készüljetek Telekisek, hamarosan eldördül a startpisztoly!

kep2

 

 

Életpálya-építés és pályaorientációs projekthét a Telekiben

Október 16.

 szines talalkozas

 Ettől a naptól felpezseg az élet a suliban. 1-4. órában órarend szerint tanítás, majd az 5. órától meghívunk mindenkit egy SZÍNES találkozásra. Önismeret-fejlesztő foglalkozásokon vehettek részt, amellyel segíteni szeretnénk benneteket annak felismerésében (ha eddig még nem alakult ki), ki milyen területeken keresse helyét a munka világában.

Okt. 17.

 kozossegi

Ezen a napon 1-4. óra tanítás, majd sok külső előadót fogadunk: azok, akik még a közösségi szolgálatot csak tervezik, vagy épp benne vannak, de nem tudják, még hol segíthetnek, bizonyára érdeklődéssel fogadják azokat a szervezeteket, akik ellátogatnak hozzánk. Ebben a programelemben elsősorban a 9-10. évfolyamosokat várjuk.

 tanácsadok

A 11-12-13. évfolyamosokat az 5. órától személyzeti tanácsadók, HR szakemberek várják. Szó esik álláskeresésről, keresett szakmákról, hiányszakmákról, diákmunkáról és önkéntességről itthon és külföldön. Megismerhetitek az önéletrajzírás mesterfogásait, állásinterjúzhattok, vagy játékos (de a későbbiekben „állást hozó, „vérre” menő) kompetenciamérésen vehettek részt.

Okt. 20.

 felsooktatas

1-4. órában órarend szerint tanítás, majd az 5. órától felsőoktatási intézmények mutatkoznak be, jön a BGF, a BKF, a BME, a Corvinus és a Gábor Dénes Főiskola.

Okt. 21.

 szakmaknapja

Szakmák napja, már reggel érkeznek hozzánk az első vendégek, így ezen a napon nem hagyományos értelemben vett tanórákon tanulhattok, hanem első kézből kaphattok információkat meghívott előadóinktól a munka világáról. Kik jönnek? A teljesség igénye nélkül: bróker, kozmetikus, rendőr, pszichológus, tánctanár, kommunikációs szakemberek, logisztikai ügyintézők… Fogadjátok őket szeretettel és itt a nagy alkalom, hogy megkérdezhessetek mindent, amire a szakmákkal kapcsolatban kíváncsiak vagytok.

 kave

A rendezvénysorozat minden napján a 11A vállalkozói készségeit, ismereteit fejleszti: a 40-es teremben kávézót üzemeltet. A játékos feladatokban jó megoldással kupont nyerhettek és beválthatjátok finom kávéra, teára, apró sütire, nyalánkságokra.

A programokon való részvétel mindenki számára kötelező, az egyes programelemekre osztályfőnökötöknél jelentkezhettek.