felkialtojel

Fontos információk nyolcadikosoknak...

  Az iskola OM azonosító száma: 203061 Az iskola feladatellátási hely kódja: 017 A 2016/17. tanév induló osztályainak tagozatkódjai: ...

Prospektus-1

Felvételi tájékoztató nyolcadikosok...

BGSZC TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1095 Budapest, Mester u. 23.   Felvételi tájékoztató a 2016-17. tanévre   Nyílt hét...

2

Pályaorientációs projekthét

Hétfő - Önismeret, felvételi eljárás A program a 3. órában indult, amikor a 11.c osztály töltött ki munkaértéket mérő 50 kérdéses online tesz...

hvg1

A legjobbak között a Teleki

  A legjobb budapesti szakközépiskolaként iskolánk az 5. helyen szerepel a HVG középiskolákról készített szakmai rangsorán a kereskedelem-mark...

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak

BGSZC TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

1095 Budapest, Mester u. 23.

 

Felvételi tájékoztató a 2016-17. tanévre

 

Nyílt héten kívüli Igazgatói tájékoztatók 8.osztályos tanulóknak és szüleiknek:

14:30-tól a 221-es teremben

November 26. (csütörtök)

 

Az iskola képzési rendszere

A szakközépiskola 4+1 évfolyamos rendszerű.

A 9-12. évfolyamon általános és szakmai alapozó képzés folyik a kereskedelem (XXVI.) és közgazdaság (XXIV.) ágazatokban. A 12. évfolyam végén a diákok érettségi vizsgát tesznek, amelynek kötelező tantárgyai: magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, komplex szakmai ismeretek.

A sikeres érettségi megszerzése után a diákok egy év alatt ingyenes OKJ emelt szintű végzettséget szerezhetnek.

suli

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe: 2015. december 8. (kedd)

A központi írásbeli felvételi vizsga ideje: 2016. január 16. (szombat) 10.00 óra

Pótnap: 2016. január 21. (csütörtök) 14.00 óra

konyvtar

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekinthetők az iskola könyvtárában 2015. január 22-én    8-16 óráig.

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásban részt vevő tanulóról az általános iskola tetszőleges számú jelentkezési lapot állíthat ki, melyeken egy-egy középfokú intézményt lehet feltüntetni. A megjelölt iskolák sorrendje döntően befolyásolja, hogy a tanuló melyik intézménybe nyer felvételt.

Amennyiben iskolánkat az egyik lapon (lehetőség szerint az első helyen megjelölték), a jelentkezési lap beérkezési határideje: 2016. február 12. Tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2016. március 16-17. között van lehetőség.

 

Az iskola OM azonosító száma: 203061

Az iskola feladatellátási hely kódja: 017

A 2016/17. tanév induló osztályainak tagozatkódjai:

064        4 évfolyamos képzés: XXVI. ágazat (kereskedelem) angol nyelvi tagozat
065        4 évfolyamos képzés: XXVI. ágazat (kereskedelem) német nyelvi tagozat

066        4 évfolyamos képzés: XXIV. ágazat (közgazdaság) angol nyelvi tagozat
067        4 évfolyamos képzés: XXIV. ágazat (közgazdaság) német nyelvi tagozat

 

EGY JELENTKEZÉSI LAPON EGY INTÉZMÉNY TÖBB TAGOZATKÓDJÁT IS MEG LEHET JELÖLNI.

Második idegen nyelv heti 2 órában a 10. évfolyamtól sávos nyelvoktatással szabadon választható. (angol, német, francia)

bizi

 

Pontok számítása

Hozott pontszám

Magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv 7. és 8. osztály jegyeiből (ez maximum 50 pont lehet).

Szerezhető pontszám

Írásbeli vizsga: magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont.

Szóbeli vizsga nincs.

Elérhető maximális pontszám: 150

 

Amennyiben sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal (a továbbiakban BTM) küzdő tanuló akár írásbeliztető, akár választott iskolaként jelöli meg intézményünket, kérjük, hogy szüleivel mihamarabb keressék fel Dr. Illés Valér igazgatót vagy Ceglédi Zoltán tanügyigazgatási igazgatóhelyettest. Feltétlenül hozzák magukkal a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény eredeti példányát, mert a felvételi és az értékelés során az ebben leírtak lesznek irányadóak (pl. munkaidő-meghosszabbítás, segédeszközök használata, írásbeli vagy helyesírás alóli felmentés stb.).A szakértői véleményben foglalt speciális vizsgaigényeket külön kérvényben kell a jelentkezési lappal együtt csatolni és benyújtani az írásbeliztető iskolának, melyet az igazgató bírál el. Minden további SNI-s vagy BTM-es tanuló középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a tartalmazza.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak a 215-92-54 telefonon.

 

 

Fontos információk nyolcadikosoknak

 

Az iskola OM azonosító száma: 203061

Az iskola feladatellátási hely kódja: 017

A 2016/17. tanév induló osztályainak tagozatkódjai:

064    4 évfolyamos képzés: XXVI. ágazat (kereskedelem) angol nyelvi tagozat
065    4 évfolyamos képzés: XXVI. ágazat (kereskedelem) német nyelvi tagozat

066    4 évfolyamos képzés: XXIV. ágazat (közgazdaság) angol nyelvi tagozat
067    4 évfolyamos képzés: XXIV. ágazat (közgazdaság) német nyelvi tagozat

 

EGY JELENTKEZÉSI LAPON EGY INTÉZMÉNY TÖBB TAGOZATKÓDJÁT IS MEG LEHET JELÖLNI.

Előkészítő menete

 

logo11

 

 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolája
 1095 Budapest, Mester u. 23.
Telefon/Fax: 06/1/215-9254
E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu
web: telekiblankabp.hu
_______________________________________________________________________________________________________

előkészítő

Kreatív online íróverseny

1

Pályaorientációs projekthét

2

Hétfő - Önismeret, felvételi eljárás

A program a 3. órában indult, amikor a 11.c osztály töltött ki munkaértéket mérő 50 kérdéses online tesztet és papíron állás orientációs tesztet. Az online tesztet a számítógép értékelte, a papíron kitöltött tesztet a kulcs segítségével maguk a diákok.

A teszteket 5. órában a 11.A osztály, 6-7. órában pedig a végzősök is kitöltötték.A végzősöknek emellett az Új Nemzedék Pont munkatársai, Kada Fédra és kolléganője tartottak előadást a felvételi eljárás rejtelmeiről, az érettségi előtti ügyintézésről, a felvételi pontok számításáról.

Tudósítók: Ács Gabriella, Takács Daniella, Kádas Viktória, Csernus Adrián, Nagy-Balogh Enikő, Toronicza Laura, Akcay Sercan

Kedd – Egyetemek, főiskolák napja

A 11-13. évfolyam diákjai előzetes jelentkezés alapján vehettek részt a bemutatkozó előadásokon. A 6 órában a 221. teremben a Budapesti Gazdasági Főiskola egyik tanára mutatta be a náluk választható szakirányokat, a felvételi követelményeket. Ugyanekkor mutatta be képzési programját, szakirányait a Gábor Dénes Főiskola a 234. teremben és az International Business School a 81. teremben. A 7. órában a Corvinus Egyetem, a Budapesti Metropolitan Főiskola (volt Kommunikációs Főiskola), és a Magyar Honvédség Toborzóirodája mutatkozott be egy-egy előadással. Minden főiskola és egyetem standot állított fel az aulában, ahol prospektusokkal, játékos feladatokkal, kisebb ajándékokkal várták az érdeklődő diákokat.

Tudósítók: Ács Gabriella, Takács Daniella, Kádas Viktória, Csernus Adrián, Nagy-Balogh Enikő, Toronicza Laura

Szerda – Munkahelykeresés, önéletrajz, állásinterjú

A 11.A osztály önismereti tréningen vett részt, a többiek HR szakember, pályaválasztási tanácsadó, pszichológus vezetésével ismerkedtek a munkakeresés buktatóival. Szó volt arról, milyen a jó önéletrajz, mi történik egy állásinterjún. A bátrabbak próbainterjún is kipróbálhatták magukat.

A Szakmák napja egyik előadója is csak ma ért rá bemutatni vállalkozását. Előadása nagyon tetszett a résztvevőknek.

Tudósítók: Nagy-Balogh Enikő, Toronicza Laura, Ács Gabriella, Takács Daniella

Csütörtök – Szakmák napja

Vendégeink szakmájukról, pályájuk alakulásáról beszéltek a diákoknak. Járt nálunk banki tanácsadó, befektetési tanácsadó, kócs, tréner, pszichológus egyetemi hallgató, technical writer, latin táncos pár is. Utóbbiak az aulában megpróbálták egy kis táncba is bevonni a diákokat, de csak kevés bátor vállalkozót találtak.

 

 

 

A legjobbak között a Teleki

 

A legjobb budapesti szakközépiskolaként iskolánk az 5. helyen szerepel a HVG középiskolákról készített szakmai rangsorán a kereskedelem-marketing-vendéglátás területén. A rangsor az országos szakmai verseny döntőjébe jutott tanulók száma alapján készült.

image-555d56df7f1b2286711449bc72e0c82917f736f8ae709bb1af98ac81aba7fb4e-V

Évről-évre kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy legtehetségesebb diákjaink a szakmai versenyeken is bizonyíthassák rátermettségüket, és büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink rendszeresen döntőbe jutnak a szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV).

Forrás: HVG A 100 legjobb gimnázium és szakközépiskola 2016. c. kiadvány 41. oldal

Nyílt hét óralátogatási lehetőségei

NYÍLT HÉT
                                      2015. november 2-3-4-5. és november 9-10-11-12.
   November 2-án és 9-én, hétfői napokon csak 12:50 től kezdődnek a bemutató órák!
 
    időpont eredeti terem foglalkozás tanár osztály/csoport
hétfő 6. óra 12:50-13:35 41 ügyviteli gyakorlatok Kiss Mária 9.d 1. cs.
6. óra 12:50-13:35 231 angol nyelv Molnár Katalin 11.a A2
6. óra 12:50-13:35 39 gazdasági és jogi alapismeretek Mohácsi Dóra 10.c
6. óra 12:50-13:35 tornaterem testnevelés Lobitz Zsuzsanna 9.c
6. óra 12:50-13:35 82 angol nyelv Palásti Anikó 11.c A1
6. óra 12:50-13:35 222 irodalom Erős Melinda 12.b
6. óra 12:50-13:35 234 elméleti gazdaságtan Szabó Miklós 13.b
7. óra 13:45:14:30 202 ügyviteli gyakorlatok Kormos Erika 9.d 2. cs.
7. óra 13:45:14:30 211 biológia Tóth Edit 11.a
7. óra 13:45:14:30 223 irodalom Ceglédi Zoltán 13.c
7. óra 13:45:14:30 45 angol nyelv Palásti Anikó 9.c A1
7. óra 13:45:14:30 232 francia nyelv 2. Hevesi László Lórándné Baudelaire-csoport
7. óra 13:45:14:30 tornaterem testnevelés Belákné Zelenka Klára 10.d
7. óra 13:45:14:30 43 irodalom Erős Melinda 9.a
7. óra 13:45:14:30 81 üzleti tevékenység tervezése, elemzése Fülöp Viktor 10.a
kedd 5. óra 11:45-12:30 231 angol nyelv Palásti Anikó 9.c A2
5. óra 11:45-12:30 taniroda üzleti tevékenység a gyakorlatban Fülöp Viktor 9.b 1. cs.
5. óra 12:50-13:35 45 matematika Hornyák Éva 9.c A1
5. óra 11:45-12:30 221 történelem Nagy Enikő 12.a
5. óra 11:45-12:30 211 matematika Romász Beáta 10.b
6. óra 12:50-13:35 taniroda közgazdaságtan gyak. Dr. Kirinóné Rajna Zsuzsanna 12. a 2. cs.
6. óra 12:50-13:35 45 matematika Hornyák Éva 9.c A1
6. óra 12:50-13:35 213 angol nyelv Győriné Tolvaj Edit 10.d A1
6. óra 12:50-13:35 221 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Bertók Zsuzsanna 12.a 1.cs.
6. óra 12:50-13:35 44 német nyelv Szilassyné Hegyháti Teréz 9.b N
7. óra 13:45:14:30 211 irodalom Lendvayné Tömöri Csilla 11.a
7. óra 13:45:14:30 231 angol nyelv Palásti Anikó 11.c A1
7. óra 13:45:14:30 39 kémia Dr. Kirinóné Rajna Zsuzsanna 10.c
7. óra 13:45:14:30 82 angol nyelv Tóth Melinda 11.c A2
7. óra 13:45:14:30 223 üzleti gazdaságtan gyak Rádi Éva 13.c A2
szerda 5. óra 11:45-12:30 211 üzleti tevékenység a gyakorlatban Kiss Mária 11.a 2.cs.
5. óra 11:45-12:30 43 üzleti tevékenység tervezése, elemzése Fülöp Viktor 9.a
5. óra 11:45-12:30 80 gazdasági és jogi alapismeretek Rádi Éva 9.d
5. óra 11:45-12:30 82 etika Hevesi László Lórándné 11.c
5. óra 11:45-12:30 222 angol nyelv Szilvási Ágota 12. b A
5. óra 11:45-12:30 213 gazdasági és jogi alapismeretek Szabó Miklós 10.d
6. óra 12:50-13:35 202 ügyviteli gyakorlatok Kormos Erika 9.c 2. cs.
6. óra 12:50-13:35 39 matematika Beregszásziné Biró Beáta 10.c
6. óra 12:50-13:35 211 matematika Kiss Csaba 11.a
6. óra 12:50-13:35 233 német nyelv Szilassyné Hegyháti Teréz 12.a N
6. óra 12:50-13:35 43 irodalom Erős Melinda 9.a
6. óra 12:50-13:35 82 biológia Tóth Edit 11.c
7. óra 13:45:14:30 223 angol nyelv Tóth Melinda 13.c A1
7. óra 13:45:14:30 taniroda ügyviteli gyakorlatok Szabó Miklós 9.c 1.cs.
7. óra 13:45:14:30 233 angol nyelv 2. Győriné Tolvaj Edit Byron-csoport
7. óra 13:45:14:30 232 francia nyelv 2. Hevesi László Lórándné Baudelaire-csoport
7. óra 13:45:14:30 39 biológia Tóth Edit 10.c
csütörtök 5. óra 11:45-12:30 231 angol nyelv Tóth Melinda 13.c A1
5. óra 11:45-12:30 212 német nyelv Alexy Kinga 10.b
5. óra 11:45-12:30 45 magyar nyelv Balázs Istvánné 9.c
5. óra 11:45-12:30 tornaterem testnevelés Gelencsér Gabriella 10.c
5. óra 11:45-12:30 213 irodalom Győriné Tolvaj Edit 10.d
5. óra 11:45-12:30 222 gazdálkodási ismeretek gyakorlat Budai Sándor 12.b 2.cs.
6. óra 12:50-13:35 könyvtár üzleti tevékenység a gyakorlatban Kiss Mária 10.a 2. cs
6. óra 12:50-13:35 222 közgazdaságtan gyak. Dr. Kirinóné Rajna Zsuzsanna 12.b 2. cs.
6. óra 12:50-13:35 221 gazdálkodási ismeretek elmélet Bertók Zsuzsanna 12.a
6. óra 12:50-13:35 223 irodalom Ceglédi Zoltán 13.c
6. óra 12:50-13:35 40 üzleti tevékenység a gyakorlatban Mohácsi Dóra 10.a 1.cs.
6. óra 12:50-13:35 221 történelem Balázs Istvánné 11.a
6. óra 12:50-13:35 43 matematika Ribáryné Gyimesi Valéria 9.a A2
7. óra 13:45:14:30 43 statisztika gyakorlat Fülöp Viktor 11.c 1.cs.
7. óra 13:45:14:30 81 angol nyelv Gráncsa András 10.c A1
7. óra 13:45:14:30 82 statisztika gyakorlat Rádi Éva 11.c 3. cs.
7. óra 13:45:14:30 203 ügyviteli gyakorlatok Kormos Erika 9.c 2.cs.
7. óra 13:45:14:30 taniroda ügyviteli gyakorlatok Szabó Miklós 9.c 1.cs.
7. óra 13:45:14:30 39 áruforgalom Budai Sándor 10.b