konyv

Iskola újság

   Mizu_2014Nov...

slide1

Közösségi szolgálat

Együttműködési megállapodások közösségi szolgálat teljesítésére Szervezet neve Szervezet címe Kapcsolattartó ...

1195995_44850378

Felvételi tájékoztató + tagozatkódo...

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u. 23.   Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015-16. tanévre   ...

Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015/2016-os tanévre

Piros-nyil-lefele-48px-icon

teleki_cimer

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

1095 Budapest, Mester u. 23.

 

Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015-16. tanévre

 

Az iskola képzési rendszere

A szakközépiskola 4+1 évfolyamos rendszerű.

A 9-12. évfolyamon általános és szakmai alapozó képzés folyik a kereskedelem (XXVI.) és közgazdaság (XXIV.) ágazatokban. A 12. évfolyam végén a diákok szakközépiskolai érettségi vizsgát tesznek, amelynek kötelező tantárgyai: magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, komplex szakmai ismeretek.

A sikeres érettségi megszerzése után a diákok egy év alatt ingyenes OKJ emelt szintű végzettséget szerezhetnek.

Iskolánk

Nyílt hetek:

2014. november 10-14. (hétfő-péntek)

2014. november 24-28. (hétfő-péntek)

Ezeken a napokon az 5.(11 óra 45 perc),  6. (12 óra 50 perc) és 7. órákban (13 óra 45 perc) a bemutató órákat, 14 óra 30 perctől és 16 órától tájékoztatót tartunk az érdeklődők számára.

Az óralátogatásokhoz előzetes regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy a zavartalan órakezdés miatt a tanóra megkezdése előtt 10 perccel érkezzenek meg iskolánkba.

Felvételi előkészítő tanfolyam (díjtalan)

 

Tárgyai: magyar (szövegértés) és matematika

 

Kezdete: 2014. november 17. (hétfő), illetve november 19. (szerda), a jelentkezők számától függően. Vége: 2015. január közepe

Jelentkezés személyesen a titkárságon vagy a honlapon keresztül lehetséges.

Jelentkezési határidő: 2014. november 17. (hétfő)

Az előkészítő során feldolgozott feladatok a központi felvételi sikeres megírását segítik elő.

 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe: 2014. december 9. (kedd)

A központi írásbeli felvételi vizsga ideje: 2015. január 17. (szombat) 10.00 óra

Pótnap: 2015. január 22. (csütörtök) 14.00 óra

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekinthetők az iskola könyvtárában 2015. január 23-án

                                                         8-16 óráig.

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásban részt vevő tanulóról az általános iskola tetszőleges számú jelentkezési lapot állíthat ki, melyeken egy-egy középfokú intézményt lehet feltüntetni. A megjelölt iskolák sorrendje döntően befolyásolja, hogy a tanuló melyik intézménybe nyer felvételt.

Amennyiben iskolánkat az egyik lapon (lehetőség szerint az első helyen megjelölték), a jelentkezési lap beérkezési határideje: 2015. február 13. Tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2015. március 16-17. között van lehetőség.

 

Az iskola OM azonosító száma: 035431

A 2015/16. tanévben induló osztályaink:

  • TAGOZATKÓD: 01

4 évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat angol nyelv

  • TAGOZATKÓD: 02

4       évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat német nyelv

  • TAGOZATKÓD: 03

4       évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat angol nyelv

  • TAGOZATKÓD: 04

4       évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat német nyelv

 

EGY JELENTKEZÉSI LAPON EGY INTÉZMÉNY TÖBB TAGOZATKÓDJÁT IS MEG LEHET JELÖLNI.

Második idegen nyelv heti három órában a 11. évfolyamtól sávos nyelvoktatással szabadon választható. (angol, német, francia)

 

Pontok számítása                            

Hozott pontszám

Magyar (nyelv és irodalom átlaga), történelem, matematika és idegen nyelv 7. és 8. osztály jegyeiből (ez maximum 40 pont lehet).

Szerezhető pontszám

Írásbeli vizsga: magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont.

Szóbeli vizsga nincs.

Elérhető maximális pontszám: 140

 

Amennyiben sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal (a továbbiakban BTM) küzdő tanuló akár írásbeliztető, akár választott iskolaként jelöli meg intézményünket, kérjük, hogy szüleivel mihamarabb keressék fel Dr. Illés Valér igazgatót vagy Ceglédi Zoltán tanügyigazgatási igazgatóhelyettest. Feltétlenül hozzák magukkal a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény eredeti példányát, mert a felvételi és az értékelés során az ebben leírtak lesznek irányadóak (pl. munkaidő-meghosszabbítás, segédeszközök használata, írásbeli vagy helyesírás alóli felmentés stb.).A szakértői véleményben foglalt speciális vizsgaigényeket külön kérvényben kell a jelentkezési lappal együtt csatolni és benyújtani az írásbeliztető iskolának, melyet az igazgató bírál el. Minden további SNI-s vagy BTM-es tanuló középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a tartalmazza.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak a 215-92-54 telefonon.

Weblap: www.telekiblankabp.hu

A felvételivel kapcsolatos időpontok letölthetők itt.

Dr. Illés Valér

igazgató

Kakaó nap

 

DSC_0684-1024x680

DSC_0670-1024x680

DSC_0649-1024x680

DSC_0640-1024x680

DSC_0633-1024x680

DSC_0629-1024x680

Mikulás nap

 

DSC_0619-1024x680

DSC_0532-1024x680

DSC_0468-1024x680

DSC_0451-1024x680

DSC_0445-1024x680

DSC_0436-1024x680

DSC_0421-1024x680

Színes nap

DSC_0393-1024x680

DSC_0391-1024x680

DSC_0387-1024x680

DSC_0384-1024x680

DSC_0381-1024x680

DSC_0379-1024x680

DSC_0375-1024x680

DSC_0335-1024x680

DSC_0331-1024x680

DSC_0328-1024x680

DSC_0325-1024x680

DSC_0317-1024x680

 

DSC_0315-1024x680

received_m_mid_1417512177769_7b16fb5182b5a05377_0

 

 

 

 

 

 

Márton napi képek

DSC_0369-1024x680

DSC_0369-1024x680

DSC_0342-1024x680

DSC_0363-1024x680

DSC_0361-1024x680

DSC_0360-1024x680

DSC_0359-1024x680

DSC_0358-1024x680

DSC_0356-1024x680

DSC_0352-1024x680

DSC_0349-1024x680

DSC_0350-1024x680

DSC_0348-1024x680

DSC_0347-1024x680

DSC_0346-1024x680

DSC_0343-1024x680

 

VÁLTOZÁS a 2014.11.28-i igazgatói tájékoztató ELMARAD 16:00-kor!!!

 

A 2014.11.28-i igazgatói tájékoztató, ami 16:00-kor kezdődött volna ELMARAD.

 

Iskola újság

  

Mizu_2014Nov

Közösségi szolgálat

Együttműködési megállapodások közösségi szolgálat teljesítésére
Szervezet neve Szervezet címe Kapcsolattartó Kapcsolattartó
telefonszáma
1 Age Of Hope (Remény kora gyermekvédelmi alapítvány) 1196 Budapest Kisfaludy u. 77. Tóth Ákos 06-70-9488947
2 Átrium Idősek Otthona 2370 Dabas Szent István u. 63. Ipacs Piroska 06-20-3349342
3 Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy Fő utca 61. Hingyiné Molnár Ildikó 06-23-310301
4 Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 1071 Budapest Bethlen Gábor tér 3. Éberhardt Klára 06-30-4563885
5 BSI Futó Kft. 1138 Budapest Váci út 152-156. Korfanti Csaba 06-20-9651965
6 Budapesti Természetbarát Sportszövetség 1053 Budapest Curia u. 3. Matolcsi György 06-30-7326002
7 Csikó Sétányi 4H Klub 1212 Budapest Rákóczi tér 34. Kovácsné Gergely Julianna 06-30-3144215
8 Emberbarát Alapítvány 1105 Budapest Cserkesz u. 7-9. Bereczki Sándorné 06-1-4319792
9 Erdélyi Magyarok Egyesülete 1056 Budapest Molnár u. 5. B.Kis Béa 06-20-9956159
10 Északpesti Egyházmegye – Diósdi Misszió 2111 Szoda Dózsa György út 79. Pográny Károly 06-30-5048918
11 Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. 2220 Vecsés János u. 18/a. Palotai Pál 06-30-260-2319
12 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1081 Budapest Dologház u. 3. Rácz Sándor 06-20-4449201
13 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 1138 Budapest Róbert Károly krt. 49-51. Szobotka Gyöngyvér 06-30-9923303
14 Gólyahír Bölcsöde 2241 Sülysáp Szilvafasor u. 1. Nagyné Bellók Annamária 06-29-436-304
15 Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola 2100 Gödöllő Dobó K. u. 2. Iski Zsolt 06-70-546-8338
16 Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál Tulipán u. 23. Balogh Istvánné 06-29-341544
17 Halásztelki Tündérkert Óvoda 2314 Halásztelek Óvoda u. 3. Urbán Miklósné 06-24-474-518
18 Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 1351 Alsónémedi Dózsa György tér 2. Jobbágy Ilona 06-70-7712692
19 Interkulturális Párbeszéd KH Alapítvány 1084 Budapest Rákóczi tér 10. Sütőné Hazay Gabriella 06-20-2435170
20 Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal 4335 Kántorjánosi Kossuth Lajos u. 14. dr. Barcsai Antal 06-44-550017
21 Kerekerdő Óvoda 1183 Budapest Attila utca 9. Kékesi Szilvia 06-1-2925517
22 Kincses Óvoda 2030 Érd Béke tér Agócs Erika 06-23-365-312
23 Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2340 Kiskunlacháza Dózsa Gyögy út 59/c. Horákné Kaczur Tímea 06-20-3639492
24 Kispest Női Kézlilabda Club 1194 Budapest Katona József u. 3. Duráczky Márton 06-30-278-3266
25 Kiss Lenke Kosárlabda Suli 1046 Budapest Erdősor u. 16. Kiss Lenke 06-30-9622608
26 Magyarországi Muszlimok Egyháza 1119 Budapest Fehérvári út 41. Sulok Zoltán 06-20-2160171
27 Majd Megnövök Baptista Óvoda 1214 Budapest Űrhajós u. 4/a. Petzné Krecsmáry Erzsébet 06-70-3987553
28 Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2200 Monor Péteri u. 25. Dr. Buzás Judit 06-29-610014
29 Műcsarnok Nonprofit Kft. 1146 Budapest Dózsa György út 37. Mohai Ágnes 06-30-5849468
30 NOÉ Állatotthon Alapítvány 1108 Budapest Hang u. 2. Parrahné Almási Katalin 06-30-9119402
31 NYITNIKÉK Óvoda 1203 Budapest Kossuth Lajos u. 3. Várhalmi Andrásné 06-1-2845755
32 Országos Állatvédőrség Alapítvány és Ceberos Kutyaiskola 1163 Budapest Prohászka Ottokár u. 47. Hodosán Édua 06-70-3967589
33 Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár 2340 Kiskunlacháza Kinizsi Pál u. 1. Dr. Kun Lászlóné 06-24-519975
34 PMKI Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2030 Érd Fehérvári út 79/a. Selyem Sándor 06-30-6190725
35 REX Kutyaotthon Alapítvány Állatsziget 1048 Budapest Óceánárok u. 33. Orbán Dorka 06-30-2259792
36 Tiszta Forrás Alapítvány 1193 Budapest Táncsics M. u. 26. Batizné Liebszter Mária 06-30-6765614
37 UZSOKI Utcai Kórház 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41. Kövesi Jánosné 06-30-9628310
38 Üllő Humán Szolgáltató Iroda 2225 Üllő Ócsai út 8. Szabó Katalin Ildikó 06-29-320023
39 VIFI Alapítvány (egyházi szervezet) 2241 Sülysáp Kápolna u. 3. Antalicz Gábor 06-30-9611975