piros_felkijel_emberke

Estis és Levelezős II.féléves órare...

Az órarend változásának jogát előre nem látható okok miatt (pl. betegség) az intézményvezetés fenntartja. Az esetleges változásokról a hallgatókat...

figyelem

KKV II. újratöltve

Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője II. – Újratöltve!   Iskolánk 2017 februárjától esti keresztféléves képzés keretében kis- és középvál...

felkiáltojel

Újra ingyenes szakképzések a Teleki...

  Újra ingyenes szakképzések a Telekiben!   Iskolánk 2017 februárjától keresztféléves képzés keretében az alábbi szakképző osztályokat ...

teleki-blanka-logo

Tagozatkódok

    BGSZC TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA 1095 Budapest, Mester u. 23.   Felvételi tájékoztató a 2017-18. tanévre   Az isko...

Tagozatkódok

 

 

BGSZC TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI

SZAKGIMNÁZIUMA

1095 Budapest, Mester u. 23.

teleki-blanka-logo 

Felvételi tájékoztató a 2017-18. tanévre

 

Az iskola OM azonosító száma: 203061

Az iskola feladatellátási hely kódja: 017

A 2017/18. tanév induló osztályainak tagozatkódjai:

 • 0066 4 évf. közgazdaság szakmacsoport, közgazdaság ágazat angol nyelv
 • 0067 4 évf. közgazdaság szakmacsoport, közgazdaság ágazat német nyelv
 • 0068 Angol nyelvi előkészítő osztály – kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazat
 • 0069 4 évf. kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazat, angol nyelv

 

Az iskola képzési rendszere

A szakgimnázium 4 + 1 évfolyamos rendszerű.

A 9-12. évfolyamon általános és szakmai alapozó képzés folyik a kereskedelem és közgazdaság szakmacsoportokban,közlekedés, szállítmányozás és logisztika illetve közgazdaság ágazatokban . A 12. évfolyam végén a diákok szakgimnáziumi érettségi vizsgát tesznek, amellyel a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.

A sikeres érettségi megszerzése után a diákok az alábbi ingyenes emelt szintű OKJ végzettségeket szerezhetik meg:

-      kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazaton:

 • logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

-      közgazdaság ágazaton:

 • államháztartási ügyintéző
 • vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

 

Nyílt hetek:

2016. november 14-17.

 Ezeken a napokon az 5. (11 óra 45 perc),  6. (12 óra 50 perc) és 7. órákban (13 óra 45 perc) a bemutató órákat, 14 óra 30 perctől igazgatói tájékoztatót tartunk az érdeklődők számára.

 Az óralátogatásokhoz előzetes regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy a zavartalan órakezdés miatt a tanóra megkezdése előtt 10 perccel érkezzenek meg iskolánkba.

 

Felvételi előkészítő tanfolyam (díjtalan)

Tárgyai: magyar (szövegértés) és matematika

Kezdete: 2016. november 21. (hétfő), illetve november 23. (szerda), a jelentkezők számától függően.

Vége: 2017. január 18.

Jelentkezési határidő: 2016. november 25. 15:00

A tanfolyam során feldolgozott feladatok a központi felvételi sikeres megírását segítik elő. Jelentkezni a titkárságon vagy a honlapon keresztül lehet.

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekinthetők az iskola könyvtárában 2017. január 27-én 8-16 óráig.

 

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásban részt vevő tanulóról az általános iskola tetszőleges számú jelentkezési lapot állíthat ki, melyeken egy-egy középfokú intézményt lehet feltüntetni. A megjelölt iskolák sorrendje döntően befolyásolja, hogy a tanuló melyik intézménybe nyer felvételt.

Amennyiben iskolánkat az egyik lapon (lehetőség szerint az első helyen megjelölték), a jelentkezési lap beérkezési határideje: 2017. február 15. Tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2017. március 16-17. között van lehetőség.

EGY JELENTKEZÉSI LAPON EGY INTÉZMÉNY TÖBB TAGOZATKÓDJÁT IS MEG LEHET JELÖLNI.

 Második idegen nyelv 11. évfolyamtól sávos nyelvoktatással szabadon választható. (angol, német, francia)

 

Pontok számítása                            

 HOZOTT PONTSZÁM

Magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv 7. és 8. osztály jegyeiből (max. 2×25 pont).

SZEREZHETŐ PONTSZÁM

központi írásbeli, a magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont,

központi írásbeli, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont.

Szóbeli elbeszélgetés nincs.

ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 150

 

Az iskola megközelítési lehetőségei:

 • 4-6-os villamos Mester utcai megálló
 • kék metró (M3) Ferenc körúti megálló
 • 2-es villamos Boráros téri megálló
 • 23-as busz Boráros téri megálló
 • 51-es villamos Bokréta utcai megálló
 • 24-es villamos Mester utcai megálló

 Amennyiben sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal (a továbbiakban BTM) küzdő tanuló akár írásbeliztető, akár választott iskolaként jelöli meg intézményünket, kérjük, hogy szüleivel mihamarabb keressék fel Dr. Illés Valér igazgatót vagy Ceglédi Zoltán általános igazgatóhelyettest. Feltétlenül hozzák magukkal a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény eredeti példányát, mert a felvételi és az értékelés során az ebben leírtak lesznek irányadóak (pl. munkaidő-meghosszabbítás, segédeszközök használata, írásbeli vagy helyesírás alóli felmentés stb.).A szakértői véleményben foglalt speciális vizsgaigényeket külön kérvényben kell a jelentkezési lappal együtt csatolni és benyújtani az írásbeliztető iskolának, melyet az igazgató bírál el. Minden további SNI-s vagy BTM-es tanuló középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a tartalmazza.

 

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak a 215-92-54 telefonon.

Weblap: www.telekiblankabp.hu

Központi felvételik megtekintése

kozponti

Estis és Levelezős II.féléves órarendek

Az órarend változásának jogát előre nem látható okok miatt (pl. betegség) az intézményvezetés fenntartja.

Az esetleges változásokról a hallgatókat időben értesítjük.

Esti tagozat:

1/13 Államháztartási ügyintéző: órarend 

1/13 Logisztikai ügyintéző: órarend 

1/13  Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző: órarend 

 

2/14  Államháztartási ügyintéző: órarend 

2/14  Logisztikai ügyintéző, A: órarend A 

2/14  Logisztikai ügyintéző, B: órarend B 

Levelező tagozat:

1/13  Államháztartási ügyintéző: órarend

1/13  Logisztikai ügyintéző: órarend

1/13 Államháztartási mérlegképes könyvelő: órarend

1/13  Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző: órarend

2/14 keresztféléves Államháztartási ügyintéző: órarend

2/14 keresztféléves Logisztikai ügyintéző: órarend

Most induló keresztféléves képzés :

Államháztartási ügyintéző: órarend

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző: órarend

 

 

 

KKV II. újratöltve

Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője II. – Újratöltve!

 

Iskolánk 2017 februárjától esti keresztféléves képzés keretében kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. képzést indít. Az INGYENES képzés kellő számú jelentkező esetén februárban esti munkarendben indul.

Képzési napok: hétfő-szerda-péntek

Képzés időtartama: egy év

Szükséges szakmai előképzettség: érettségi + alapfokú angol nyelvtudás + egy érettségi utáni OKJ-s szakma bizonyítványa

 

Amit nyújtunk:

 • rugalmas időbeosztás
 • diákigazolvány
 • könnyen megközelíthető képzési helyszín
 • tapasztalt oktatók
 • gyakorlatorientált oktatás.


Kis- és középvállalkozások ügyvezetője iI. szakképesítés-ráépüléshez

OKJ SZÁM: 55 345 01

 

 

Ki jelentkezhet?

Iskolai előképzettség: érettségi + alapfokú nyelvvizsgának megfelelő idegennyelv-tudás + Bármilyen érettségi utáni OKJ-s szakma

Nyelvtudást előzetes szintfelméréssel tesztelik!     Időpontja: 2017. január 20. (péntek) 17 óra

Egészségügyi alkalmassági feltétel nincs!

 

Mit fog tanulni?

Idegen nyelv – 300 óra

Általános társalgási témakörök

Informatikai alapismeretek – 150 óra

Informatikai alapismeretek, irodai programcsomagok használata, internetes kommunikáció

Vezetői ismeretek

Gazdálkodási, munkaügyi és értékesítési feladatok

 

Meddig tart a képzés?

1 év

 

Milyen munkakörökben tud elhelyezkedni a képzés elvégzése után?

Ipari tevékenységet folytató vállalkozás/csoport vezetője

pl. műszaki igazgató-helyettes, termékgyártó üzem vezetője, ipartelep-vezető

Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató vállalkozás/csoport vezetője

pl. logisztikai és/vagy szállítási igazgató

Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője

pl. informatikai projekt vezetője, telekommunikációs csoport vezetője

Stratégiai tervezési egység vezetője

pl. tervezési igazgató, üzleti tanácsadó, stratégiai és fejlesztési vezető

 

Mire lesz képes/mit fog tudni a képzés elvégzését követően?

A végzett szakember el tudja látni egy kis- vagy középvállalkozás ügyvezetői feladatait, akár idegen nyelvi környezetben is. Képes lesz elvégezni összetett számviteli, marketing, munkaügyi (HR) és cégvezetési feladatokat. Megfelelő idegen nyelv- és informatikai tudással fog rendelkezni ahhoz, hogy napi szinten tudjon kapcsolatot tartani belföldi és külföldi partnerekkel és szervezetekkel. . Képes lesz használni a korszerű informatikai eszközöket. Feladata lehet a felelősségére bízott vállalkozás/csoport irányítása, valamint törvényi kötelezettségeinek betartása és betartatása, versenytársak figyelése.

További tájékoztató anyag a képzés feltételeiről:

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=717:ingyenes-300-oras-nyelvi-kepzesek-a-szakkepzesi-centrumokban&catid=9:hir-fb&Itemid=166

http://bgszc.hu/ingyenes-nyelvi-kepzes-keresztfelevben

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az online jelentkezés nem egyenértékű a személyes beiratkozással.

 Online jelentkezés:

Név :

Leánykori név :

Anyja leánykori neve:

Állampolgárság:

Tanuló oktatási azonosító száma:

Születési hely:

Születési idő:

Állandó lakcím:(teljes cím)

Értesítési cím:(amennyiben eltér az állandó lakcímtől)

Mobilszám::

E-mail cím:

Érettségi bizonyítványt kiállító intézmény neve:

Érettségi bizonyítvány száma:

Ha van szakképesítése annak megnevezése és OKJ száma:

OKJ bizonyítvány sorszáma:

Ha van második szakképesítése annak megnevezése és OKJ száma:

Második OKJ bizonyítvány sorszáma:

Tanult idegen nyelv:

választott szakma:

 KKV2 (Esti, Keresztféléves)

 Nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Újra ingyenes szakképzések a Telekiben

 

Újra ingyenes szakképzések a Telekiben!

 

Iskolánk 2017 februárjától keresztféléves képzés keretében az alábbi szakképző osztályokat tervezi elindítani:

államháztartási ügyintéző

logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

A képzés az első és a második szakma megszerzése esetén is ingyenes!

 

A képzések kellő számú jelentkező esetén februárban levelező munkarendben indulnak.

Képzési napok: kéthetente szombaton

Képzés időtartama: két év

A képzés érettségihez kötött, de szakmai előképzettség nem szükséges.

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz hozzák magukkal személyes irataikat és a végzettségeiket igazoló dokumentumaikat is.

 

 

Amit nyújtunk:

 • rugalmas időbeosztás
 • diákigazolvány
 • könnyen megközelíthető képzési helyszín
 • tapasztalt oktatók
 • gyakorlatorientált oktatás.

 

 

Államháztartási ügyintéző szakképesítés

OKJ szám: 54 344 04

 

Az államháztartási ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, a kincstári bizonylatok elkészítésében, részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében. Pénzügyi beszámolókat, jelentéseket készít, elvégzi a saját pénzügyi tevékenységének teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentációkat. Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának bizonylatokkal való alátámasztására a számviteli alapelvek betartásával.

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

 • Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
 • Adó- és illetékhivatali ügyintéző
 • Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző
 • Közigazgatási ügyintéző
 • Általános irodai adminisztrátor
 • Analitikus könyvelő
 • Bérelszámoló
 • Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
 • Iratkezelő, irattáros
 • Készlet- és anyagnyilvántartó

 

Továbbtanulási lehetőségek

A képzést sikerrel teljesítő hallgatók államilag elismert OKJ-s szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak, amely felsőfokú tanulmányok esetén 24 plusz pontot érhet.

Aki nem főiskolán vagy egyetemen szeretné folytatni a tanulmányait, az államháztartási, vállalkozási vagy egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképzésre jelentkezhet.

 

 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

OKJ szám: 54 841 11

 

A logisztikai ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A logisztikai ügyintéző feladata a feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása; kapcsolattartás partnerekkel és ügyfelekkel, rendelések, beszerzések, értékesítés lebonyolítása, ellátási, készletezési, termelési folyamatok tervezése; belföldi és nemzetközi áruszállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézés; raktározási tevékenység; reklamációk kezelése, munkájához tartozó informatikai és irodai eszközök kezelése.

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

 • Logisztikai ügyintéző
 • Anyag logisztikus
 • Fuvarszervező

 

Továbbtanulási lehetőségek

A képzést sikerrel teljesítő hallgatók államilag elismert OKJ-s szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak, amely felsőfokú tanulmányok esetén 24 plusz pontot érhet.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az online jelentkezés nem egyenértékű a személyes beiratkozással.

 Online jelentkezés:

Név :

Leánykori név :

Anyja leánykori neve:

Állampolgárság:

Tanuló oktatási azonosító száma:

Születési hely:

Születési idő:

Állandó lakcím:(teljes cím)

Értesítési cím:(amennyiben eltér az állandó lakcímtől)

Mobilszám::

E-mail cím:

Érettségi bizonyítványt kiállító intézmény neve:

Érettségi bizonyítvány száma:

Ha van szakképesítése annak megnevezése és OKJ száma:

OKJ bizonyítvány sorszáma:

Ha van második szakképesítése annak megnevezése és OKJ száma:

Második OKJ bizonyítvány sorszáma:

Tanult idegen nyelv:

választott szakma:

 Államháztartási ügyintéző (Levelező, Keresztféléves)
 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (Levelező, Keresztféléves)

 Nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

BGSZC-keresztféléves képzései

Kedves Érdeklődő!

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum tagintézményeiben induló keresztféléves képzések megtekinthetőek itt. 

Ebéd befizetés Február

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

Februári ebéd befizetés: Január 25. (Szerda)
Pót befizetés: január 30.
\\ A 100% étkezés díja: 350,52 Ft/nap \\ Az 50% étkezés díja: 175,26 Ft/nap \\
Ebédet befizetni Szántó Erikánál a gondnoki irodában lehet 8 és 13óra között.

Januári étlap 

Februári étlap hamarosan elérhető