teleki-blanka-logo

Tagozatkódok

BGSZC TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA 1095 Budapest, Mester u. 23.   Felvételi tájékoztató a 2017-18. tanévre   Az iskola OM azono...

elokeszito

Online Jelentkezés felvételi előkés...

Kedves Érdeklődő! Iskolánk ingyenes felvételi előkészítő tanfolyamot indít hétfői és szerdai napokon magyarból és matematikából, ahol egy eredménye...

nyilt

Nyílt hét tudnivalói

Kedves Óralátogató!   Kérünk mindenkit, aki úgy döntött, hogy felkeresi intézményünket és beül egy tanítási órára, hogy: érkezzen legal...

szoro1

Nyolcadikos felvételizők figyelmébe...

  Kedves Nyolcadikos Érdeklődő! Iskolánk Nektek szóló képzési kínálata hamarosan elérhető lesz honlapunkon. Itt elolvashatod, hogy milyen t...

Tagozatkódok

BGSZC TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI

SZAKGIMNÁZIUMA

1095 Budapest, Mester u. 23.

teleki-blanka-logo 

Felvételi tájékoztató a 2017-18. tanévre

 

Az iskola OM azonosító száma: 203061

Az iskola feladatellátási hely kódja: 017

A 2017/18. tanév induló osztályainak tagozatkódjai:

 • 0066 4 évf. közgazdaság szakmacsoport, közgazdaság ágazat angol nyelv
 • 0067 4 évf. közgazdaság szakmacsoport, közgazdaság ágazat német nyelv
 • 0068 Angol nyelvi előkészítő osztály – kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazat
 • 0069 4 évf. kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazat, angol nyelv

 

Az iskola képzési rendszere

A szakgimnázium 4 + 1 évfolyamos rendszerű.

A 9-12. évfolyamon általános és szakmai alapozó képzés folyik a kereskedelem és közgazdaság szakmacsoportokban,közlekedés, szállítmányozás és logisztika illetve közgazdaság ágazatokban . A 12. évfolyam végén a diákok szakgimnáziumi érettségi vizsgát tesznek, amellyel a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.

A sikeres érettségi megszerzése után a diákok az alábbi ingyenes emelt szintű OKJ végzettségeket szerezhetik meg:

-      kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazaton:

 • logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

-      közgazdaság ágazaton:

 • államháztartási ügyintéző
 • vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

 

Nyílt hetek:

 2016. november 7-10.

2016. november 14-17.

 Ezeken a napokon az 5. (11 óra 45 perc),  6. (12 óra 50 perc) és 7. órákban (13 óra 45 perc) a bemutató órákat, 14 óra 30 perctől és 16 órától tájékoztatót tartunk az érdeklődők számára.

 Az óralátogatásokhoz előzetes regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy a zavartalan órakezdés miatt a tanóra megkezdése előtt 10 perccel érkezzenek meg iskolánkba.

 

Felvételi előkészítő tanfolyam (díjtalan)

Tárgyai: magyar (szövegértés) és matematika

Kezdete: 2016. november 21. (hétfő), illetve november 23. (szerda), a jelentkezők számától függően.

Vége: 2017. január 18.

Jelentkezési határidő: 2016. november 21. 15:00

A tanfolyam során feldolgozott feladatok a központi felvételi sikeres megírását segítik elő. Jelentkezni a titkárságon vagy a honlapon keresztül lehet.

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekinthetők az iskola könyvtárában 2017. január 27-én 8-16 óráig.

 

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásban részt vevő tanulóról az általános iskola tetszőleges számú jelentkezési lapot állíthat ki, melyeken egy-egy középfokú intézményt lehet feltüntetni. A megjelölt iskolák sorrendje döntően befolyásolja, hogy a tanuló melyik intézménybe nyer felvételt.

Amennyiben iskolánkat az egyik lapon (lehetőség szerint az első helyen megjelölték), a jelentkezési lap beérkezési határideje: 2017. február 15. Tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2017. március 16-17. között van lehetőség.

EGY JELENTKEZÉSI LAPON EGY INTÉZMÉNY TÖBB TAGOZATKÓDJÁT IS MEG LEHET JELÖLNI.

 Második idegen nyelv 11. évfolyamtól sávos nyelvoktatással szabadon választható. (angol, német, francia)

 

Pontok számítása                            

 HOZOTT PONTSZÁM

Magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv 7. és 8. osztály jegyeiből (max. 2×25 pont).

SZEREZHETŐ PONTSZÁM

központi írásbeli, a magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont,

központi írásbeli, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont.

Szóbeli elbeszélgetés nincs.

ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 150

 

Az iskola megközelítési lehetőségei:

 • 4-6-os villamos Mester utcai megálló
 • kék metró (M3) Ferenc körúti megálló
 • 2-es villamos Boráros téri megálló
 • 23-as busz Boráros téri megálló
 • 51-es villamos Bokréta utcai megálló
 • 24-es villamos Mester utcai megálló

 Amennyiben sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal (a továbbiakban BTM) küzdő tanuló akár írásbeliztető, akár választott iskolaként jelöli meg intézményünket, kérjük, hogy szüleivel mihamarabb keressék fel Dr. Illés Valér igazgatót vagy Ceglédi Zoltán általános igazgatóhelyettest. Feltétlenül hozzák magukkal a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény eredeti példányát, mert a felvételi és az értékelés során az ebben leírtak lesznek irányadóak (pl. munkaidő-meghosszabbítás, segédeszközök használata, írásbeli vagy helyesírás alóli felmentés stb.).A szakértői véleményben foglalt speciális vizsgaigényeket külön kérvényben kell a jelentkezési lappal együtt csatolni és benyújtani az írásbeliztető iskolának, melyet az igazgató bírál el. Minden további SNI-s vagy BTM-es tanuló középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a tartalmazza.

 

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak a 215-92-54 telefonon.

Weblap: www.telekiblankabp.hu

Online Jelentkezés felvételi előkészítőre

Kedves Érdeklődő!

Iskolánk ingyenes felvételi előkészítő tanfolyamot indít hétfői és szerdai napokon magyarból és matematikából, ahol egy eredményes központi írásbelire segítünk Neked felkészülni. (Ez heti egy délutáni 2 órás elfoglaltságot jelent, VAGY hétfőn, VAGY szerdán.) Jelentkezni online itt vagy személyesen a titkárságon lehet.

Felvételi előkészítő tanfolyam 2016/17-es tanév

ONLINE JELENTKEZÉS:

Tanuló neve :

Tanuló oktatási azonosítója:

Anyja leánykori neve :

Általános Iskola neve:

E-mail cím:(szülő, gondviselő)

Telefonszám:(szülő, gondviselő)

Választott nap:
 Hétfő
 Szerda

Választott tantárgy:
 Magyar
 Matek
 Mindkettő

Nyílt hét tudnivalói

Kedves Óralátogató!

 

Kérünk mindenkit, aki úgy döntött, hogy felkeresi intézményünket és beül egy tanítási órára, hogy:

 • érkezzen legalább 10 perccel az óra kezdete előtt és becsengetés után már NE menjen be a tanterembe
 • a tanórán a házirendünk szerint  elvárható fegyelmet tanúsítson, mellőzze a beszélgetést, mobilozást stb.

A tanóra előtt az aulában lévő információs pultnál kell jelentkezni az adott órára, előzetes regisztráció nem szükséges.

A termek befogadó kapacitása véges, az egyes tanórák vendéglistáinak feltöltése érkezési sorrendben történik.

A nyílt napunkon való megjelenés tényéről – amennyiben szükséges- az információs pultnál állítunk ki igazolást.

A 7. óra után, 14:30-kor a 39-es teremben a középfokú beiskolázással kapcsolatos igazgatói tájékoztatót hallgathatnak meg az érdeklődők.

Második nyílt hét november 7-8-9-10: órarend 

Csengetés:

5. óra                   11.45   -  12.30
6. óra                   12.50   -  13.35
7. óra                   13.45   -  14.30

Nyolcadikos felvételizők figyelmébe

 

Kedves Nyolcadikos Érdeklődő!

Iskolánk Nektek szóló képzési kínálata hamarosan elérhető lesz honlapunkon. Itt elolvashatod, hogy milyen területeken tudsz továbbtanulni szakgimnáziumunkban.

Ezen kívül javasoljuk, hogy személyesen is szerezz tapasztalatokat a Telekiről és gyere el egyedül, nálunk továbbtanulni szándékozó barátaiddal, szüleiddel a nyílt hét bemutató óráinak egyikére.

Ezeknek időpontjai:

2016. október 10-13. (hétfő- csütörtök) 5-6-7. óra

2016. november 7-10. (hétfő csütörtök) 5-6-7. óra

2016. november 14-17. (hétfő-csütörtök) 5-6-7. óra

Ezeken a napokon 14:30 perckor igazgatói tájékoztatót is hallhatnak az érdeklődők.

Iskolánk ingyenes felvételi előkészítő tanfolyamot is indít hétfői és szerdai napokon magyarból és matematikából, ahol egy eredményes központi írásbelire segítünk Neked felkészülni. (Ez heti egy délutáni 2 órás elfoglaltságot jelent, VAGY hétfőn, VAGY szerdán.) Jelentkezni októberben lehet online a honlapon keresztül vagy személyesen a titkárságon.

A tanfolyam várható ideje: 2016. november 21. hétfő illetve november 23. szerda

szoro1szoro2

Kövesd honlapunkat és Facebook oldalunkat a legfrissebb információkért!

Ebéd befizetés November

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

Novemberi ebéd befizetés: október 20. (csütörtök)
Pót befizetés: október 27.
\\ A 100% étkezés díja: 350,52 Ft/nap \\ Az 50% étkezés díja: 175,26 Ft/nap \\
Ebédet befizetni Szántó Erikánál a gondnoki irodában lehet.

Októberi étlap 

KKV I., II. ügyvezetője képzési információ

 

A képzés 2016. szeptember 26-án (hétfőn) 16:00-kor indul Intézményünkben

A 2016. szeptember 26-án intézményünkben induló KKV-2 csoport betelt.
A nálunk jelentkezőket átirányítjuk egy még szabad férőhellyel rendelkező intézménybe.

 

kkv-uv-rgb

 

 

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I,II. képzéssel kapcsolatos
(OKJ 55 345 01)
INFORMÁCIÓ naponta
8h-16.30 között a 215 9254-es telefonszámon,
16.30-20h között a 216 2535-ös telefonszámon,
e-mailben a titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu címen,
vagy személyesen az intézményben a IX. kerület, Mester u. 23. szám alatt érhető el.

 

Tájékoztató anyag a képzés feltételeiről:

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=717:ingyenes-300-oras-nyelvi-kepzesek-a-szakkepzesi-centrumokban&catid=9:hir-fb&Itemid=166

Képzési időpontok (felnőttoktatás-szakképzés) 2016/17-es tanév

Felhívjuk kedves Hallgatóink figyelmét, hogy a felnőttoktatás szakképző osztályainak a tanítás a 2016/2017-es tanévben az alábbi időpontokban indul:

Esti szakképzések: (2015.szeptemberben indult)

 • 2/14 Államháztartási ügyintéző:
  szeptember 12.  16:00 óra (képzési napok hétfő és szerda)
 • 2/14 Logisztikai ügyintéző (A és B csoport):
  szeptember 12.  16:00 (képzési napok hétfő és szerda)

Keresztféléves levelező szakképzés: (2016.februárban indult)
Keresztfélév órarend

 • 1/13 Államháztartási ügyintéző:
  szeptember 10. (szombat)  9:00 (képzési napok 2 hetente szombatonként)
 • 1/13 Logisztikai ügyintéző: 
  szeptember 10.  (szombat) 9:00 (képzési napok 2 hetente szombatonként)

Esti szakképzések: (2016.szeptemberben indul)

 • 1/13 Államháztartási ügyintéző:
  szeptember 13.  16:00 óra (képzési napok kedd és csütörtök)
 • 1/13 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző:
  szeptember 13.  16:00 (képzési napok kedd és csütörtök)
 • 1/13 Vám-,jövedéki és termékdíj ügyintéző:
  szeptember 13.  16:00 (képzési napok kedd és csütörtök)

Levelező szakképzések: (2016.szeptemberben indul)

 • 1/13 Államháztartási ügyintéző: Államh. órarend itt
  szeptember 17. (szombat)  9.00 óra (képzési napok 2 hetente szombatonként)
 • 1/13 Logisztikai ügyintéző: Log. órarend itt 
  szeptember 17. (szombat) 9.00 óra (képzési napok 2 hetente szombatonként)
 • 1/13  Vám-,jövedéki és termékdíj ügyintéző: Vám órarend itt
  szeptember 17. (szombat)  9.00 óra (képzési napok 2 hetente szombatonként)
 • 1/13 Államháztartási mérlegképes könyvelő: Mérleg órarend itt 
  szeptember 17. (szombat) 9.00 óra (képzési napok 2 hetente szombatonként)