felveteli

Felvételi jelentkezési lap minta

Bármilyen problémával kapcsolatban készségesen állunk rendelkezésükre, a  +36-1-215-9254 telefonszámon. ...

konyv

Iskola újság

   Mizu_2014Nov...

slide1

Közösségi szolgálat

Együttműködési megállapodások közösségi szolgálat teljesítésére Szervezet neve Szervezet címe Kapcsolattartó ...

1195995_44850378

Felvételi tájékoztató + tagozatkódo...

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u. 23.   Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015-16. tanévre   ...

Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015/2016-os tanévre

Piros-nyil-lefele-48px-icon

teleki_cimer

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

1095 Budapest, Mester u. 23.

 

Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015-16. tanévre

 

Az iskola képzési rendszere

A szakközépiskola 4+1 évfolyamos rendszerű.

A 9-12. évfolyamon általános és szakmai alapozó képzés folyik a kereskedelem (XXVI.) és közgazdaság (XXIV.) ágazatokban. A 12. évfolyam végén a diákok szakközépiskolai érettségi vizsgát tesznek, amelynek kötelező tantárgyai: magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, komplex szakmai ismeretek.

A sikeres érettségi megszerzése után a diákok egy év alatt ingyenes OKJ emelt szintű végzettséget szerezhetnek.

Iskolánk

Nyílt hetek:

2014. november 10-14. (hétfő-péntek)

2014. november 24-28. (hétfő-péntek)

Ezeken a napokon az 5.(11 óra 45 perc),  6. (12 óra 50 perc) és 7. órákban (13 óra 45 perc) a bemutató órákat, 14 óra 30 perctől és 16 órától tájékoztatót tartunk az érdeklődők számára.

Az óralátogatásokhoz előzetes regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy a zavartalan órakezdés miatt a tanóra megkezdése előtt 10 perccel érkezzenek meg iskolánkba.

Felvételi előkészítő tanfolyam (díjtalan)

 

Tárgyai: magyar (szövegértés) és matematika

 

Kezdete: 2014. november 17. (hétfő), illetve november 19. (szerda), a jelentkezők számától függően. Vége: 2015. január közepe

Jelentkezés személyesen a titkárságon vagy a honlapon keresztül lehetséges.

Jelentkezési határidő: 2014. november 17. (hétfő)

Az előkészítő során feldolgozott feladatok a központi felvételi sikeres megírását segítik elő.

 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe: 2014. december 9. (kedd)

A központi írásbeli felvételi vizsga ideje: 2015. január 17. (szombat) 10.00 óra

Pótnap: 2015. január 22. (csütörtök) 14.00 óra

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekinthetők az iskola könyvtárában 2015. január 23-án

                                                         8-16 óráig.

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásban részt vevő tanulóról az általános iskola tetszőleges számú jelentkezési lapot állíthat ki, melyeken egy-egy középfokú intézményt lehet feltüntetni. A megjelölt iskolák sorrendje döntően befolyásolja, hogy a tanuló melyik intézménybe nyer felvételt.

Amennyiben iskolánkat az egyik lapon (lehetőség szerint az első helyen megjelölték), a jelentkezési lap beérkezési határideje: 2015. február 13. Tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2015. március 16-17. között van lehetőség.

 

Az iskola OM azonosító száma: 035431

A 2015/16. tanévben induló osztályaink:

  • TAGOZATKÓD: 01

4 évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat angol nyelv

  • TAGOZATKÓD: 02

4       évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat német nyelv

  • TAGOZATKÓD: 03

4       évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat angol nyelv

  • TAGOZATKÓD: 04

4       évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat német nyelv

 

EGY JELENTKEZÉSI LAPON EGY INTÉZMÉNY TÖBB TAGOZATKÓDJÁT IS MEG LEHET JELÖLNI.

Második idegen nyelv heti három órában a 11. évfolyamtól sávos nyelvoktatással szabadon választható. (angol, német, francia)

 

Pontok számítása                            

Hozott pontszám

Magyar (nyelv és irodalom átlaga), történelem, matematika és idegen nyelv 7. és 8. osztály jegyeiből (ez maximum 40 pont lehet).

Szerezhető pontszám

Írásbeli vizsga: magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont.

Szóbeli vizsga nincs.

Elérhető maximális pontszám: 140

 

Amennyiben sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal (a továbbiakban BTM) küzdő tanuló akár írásbeliztető, akár választott iskolaként jelöli meg intézményünket, kérjük, hogy szüleivel mihamarabb keressék fel Dr. Illés Valér igazgatót vagy Ceglédi Zoltán tanügyigazgatási igazgatóhelyettest. Feltétlenül hozzák magukkal a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény eredeti példányát, mert a felvételi és az értékelés során az ebben leírtak lesznek irányadóak (pl. munkaidő-meghosszabbítás, segédeszközök használata, írásbeli vagy helyesírás alóli felmentés stb.).A szakértői véleményben foglalt speciális vizsgaigényeket külön kérvényben kell a jelentkezési lappal együtt csatolni és benyújtani az írásbeliztető iskolának, melyet az igazgató bírál el. Minden további SNI-s vagy BTM-es tanuló középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a tartalmazza.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak a 215-92-54 telefonon.

Weblap: www.telekiblankabp.hu

A felvételivel kapcsolatos időpontok letölthetők itt.

Dr. Illés Valér

igazgató

Tanulmányi Ösztöndíj

FELHÍVÁS

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

 

Iskolánk “Együtt a sikerért” Alapítványa kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákjaink számára pályázatot hirdet.

Az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről a beérkezett pályázatok alapján az alapítvány kuratóriuma dönt.

Az elbírálás alapja a 2014/2015-ös tanév első félévi eredménye.

A pályázatot a diákok írásban nyújthatják be. A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány letölthető az iskola honlapjáról.

Leadási határidő: 2015. február 13. péntek (12 óra)

A leadás helye: Szabóné Pálfi Ágnes igazgatóhelyettes, igazgatói iroda

A pályázat feltételei:

- példás magatartás és szorgalom érdemjegy

- az alább felsorolt tantárgyak átlaga legyen minimum 4,5
9.a, b , 10.a
magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, idegen nyelv, földrajz, üzleti tevékenység tervezése, elemzése (elmélet és gyakorlat átlaga)
9.c
magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, idegen nyelv, földrajz, gazdasági és jogi ismeretek
9.d
magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, gazdasági és jogi ismeretek
10.c
magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, idegen nyelv, földrajz, gazdasági és jogi ismeretek
11.a, b, 12.a, 13.b, c
magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, I. idegen nyelv, közgazdaságtan, szakmai alapozó tárgyak átlaga (gazdálkodási ismeretek, informatika, marketing)
12.b, c
magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, I. idegen nyelv, elméleti gazdaságtan elmélet és gyakorlat átlaga), üzleti gazdaságtan (elmélet és gyakorlat átlaga)
5/13.
raktározás (elmélet és gyakorlat átlaga), nemzetközi szállítmányozás és fuvarozás, szállítmányozási és fuvarozási feladatok gyakorlat, készletgazdálkodás gyakorlat, logisztika, foglalkoztatás I. (szakmai idegen nyelv)

 

Budapest, 2015. január 19.

                                                                     Dr. Daróczi Lajos

                                                                a kuratórium elnöke sk.

        Sajtiné Bácskai Erzsébet                                                              Szabóné Pálfi Ágnes

                    kurátor sk.                                                                             kurátor sk.

   Dr. Kirinóné Rajna Zsuzsanna                                                             Pajtás Zoltánné

                    kurátor sk.                                                                             kurátor sk.

Formanyomtatványok:

Formanyomtatvány a 9.a, 9.b, és 10.a osztály részére

Formanyomtatvány a 9.c osztály részére

Formanyomtatvány a 9.d osztály részére

Formanyomtatvány a 10.c osztály részére

Formanyomtatvány a 11.a, b, 12.a, 13.b,c osztály részére

Formanyomtatvány a 12.b, és 12.c osztály részére

Formanyomtatvány a Logisztikai ügyintéző osztály részére

Csengetés rendje

Normál órák

 

0. óra                            7.15                 7.50

1. óra                           8.00                  8.45

2. óra                           8.55                  9.40

3. óra                           9.50                10.35

4. óra                         10.50                11.35

5. óra                         11.45                12.30

6. óra                         12.50                13.35

7. óra                         13.45                14.30

8. óra                         14.30                15.10

 

Rövidített órák

 

0. óra                            7.15                 7.50

1. óra                           8.00                  8.30

2. óra                           8.40                  9.10

3. óra                           9.20                  9.50

4. óra                         10.00                10.30

5. óra                         10.40                11.10

6. óra                         11.20                11.50

7. óra                         12.00                12.30

Felvételi jelentkezési lap minta

Bármilyen problémával kapcsolatban készségesen állunk rendelkezésükre, a  +36-1-215-9254 telefonszámon.

Adó 1%-a

Tisztelt Olvasó!

Köszönjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-át az Együtt a sikerért Alapítvány javára ajánlja fel!

Adószám: 19677378-1-43

Az Alapítvány kuratóriuma

Felvi.hu tájékoztató

 

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/megjelentek_2015A_meghirdetesek

http://kiallitas.educatio.hu/

Központi írásbeli felvételi

A központi írásbeli vizsga megírásának ideje:

2015. január 17. szombat 10:00-10:45 magyar

2015. január 17. szombat 11:00-11:45 matematika

Kérünk minden olyan felvételiző 8. évfolyamos tanulót, aki a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolát választotta írásbeliztető iskolának, hogy legkésőbb 9:40-ig érkezzen meg intézményünkbe.

A vizsgázók az aulában elhelyezett hirdetőtáblán megismerhetik a terembeosztást és 9:40-kor egy rövid tájékoztató fog elhangozni a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Ezt követően a tanulók elfoglalják kijelölt helyeiket, a szülők, kísérők pedig az aulában várhatják meg a felvételi vizsga végét. Kérjük, hogy egy tanulóval lehetőleg legfeljebb két kísérő érkezzen.

A vizsgatermek folyosóira szülők, hozzátartozók nem léphetnek be.

A vizsgán csak a szükséges segédeszközök (körző, vonalzó, szögmérő, ceruza a rajzokhoz, kék toll) használhatók, amibe a mobiltelefon nem tartozik bele. A terembe behozott mobiltelefonokat nem lehet a padon tartani, azokat kikapcsolt állapotban el kell rakni a kabátba vagy a táskába. A vizsgatermekben van óra, amin a tanulók figyelemmel tudják kísérni az idő múlását. Zsebszámológép a központi írásbeli felvételin nem használható. Akinek a nevelési tanácsadó által kiállított szakvéleménye egyéb segédeszköz használatát is engedélyezi, természetesen használhatja a vizsgán ezeket.

Minden tanuló feltétlenül hozza magával a diákigazolványát/személyi igazolványát, mert ennek hiányában a felügyelő tanár a vizsgázó személyazonosságról nem tud meggyőződni.

A vizsgák után a kijavított dolgozatokat 2015. január 23-án 8:00 és 16:00 között tekinthetik meg egy erre a célra kijelölt teremben a tanulók és a szülők. Minden vizsgázó csak a saját eredményéről kaphat tájékoztatást.

Aki valamilyen okból kifolyólag nem tud részt venni a szombati vizsgán, jelezze ezt a titkárságon a honlapon lévő elérhetőségek valamelyikén. Ők 2015. január 22-én, csütörtökön 14:00-tól a pótnapon fogják megírni felvételijüket. A pótnapra hozzák el orvosi igazolásukat vagy az egyéb olyan dokumentumot, mely a rendes felvételi napi távolmaradásukat igazolja. A pótnapon felvételizők is 2015. január 23-án 8:00 és 16:00 között tekinthetik meg kijavított feladatlapjaikat.

A felvételi eredményekről mindenki, aki a mi intézményünkben írja meg központi írásbelijét postai úton legkésőbb február 5-ig tájékoztatást kap vizsgapontszámairól.

Bármilyen felvételi vizsgával kapcsolatos kérdésben forduljanak a titkársághoz vagy Ceglédi Zoltán igazgató-helyetteshez!

Kakaó nap

 

DSC_0684-1024x680

DSC_0670-1024x680

DSC_0649-1024x680

DSC_0640-1024x680

DSC_0633-1024x680

DSC_0629-1024x680