OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nem érettségiző osztályok Május 4.,...

  Kedves Szülők! A nem érettségiző osztályok május 4.,5.,6.-i programja megtekinthető itt....

figyelem4

Felvételi rangsor (Frissítve)

A Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola ideiglenes felvételi jegyzéke a 2015/2016. tanévre Felhívjuk minden jelentkező figyelmét, hogy a ...

allas

Nyári összefűggő szakmai gyakorlat...

Tisztelt Szülő/Gondviselő/Diákunk! Nyári összefűggő szakmai gyakorlat tudnivalói   A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 57.§ (1) bekezdése al...

konyv

Iskola újság (Új)

Mizu_2014 november Mizu_2015 január Mizu_2015 március...

Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015/2016-os tanévre

Piros-nyil-lefele-48px-icon

teleki_cimer

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

1095 Budapest, Mester u. 23.

 

Felvételi tájékoztató + tagozatkódok a 2015-16. tanévre

 

Az iskola képzési rendszere

A szakközépiskola 4+1 évfolyamos rendszerű.

A 9-12. évfolyamon általános és szakmai alapozó képzés folyik a kereskedelem (XXVI.) és közgazdaság (XXIV.) ágazatokban. A 12. évfolyam végén a diákok szakközépiskolai érettségi vizsgát tesznek, amelynek kötelező tantárgyai: magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, komplex szakmai ismeretek.

A sikeres érettségi megszerzése után a diákok egy év alatt ingyenes OKJ emelt szintű végzettséget szerezhetnek.

Iskolánk

Nyílt hetek:

2014. november 10-14. (hétfő-péntek)

2014. november 24-28. (hétfő-péntek)

Ezeken a napokon az 5.(11 óra 45 perc),  6. (12 óra 50 perc) és 7. órákban (13 óra 45 perc) a bemutató órákat, 14 óra 30 perctől és 16 órától tájékoztatót tartunk az érdeklődők számára.

Az óralátogatásokhoz előzetes regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy a zavartalan órakezdés miatt a tanóra megkezdése előtt 10 perccel érkezzenek meg iskolánkba.

Felvételi előkészítő tanfolyam (díjtalan)

 

Tárgyai: magyar (szövegértés) és matematika

 

Kezdete: 2014. november 17. (hétfő), illetve november 19. (szerda), a jelentkezők számától függően. Vége: 2015. január közepe

Jelentkezés személyesen a titkárságon vagy a honlapon keresztül lehetséges.

Jelentkezési határidő: 2014. november 17. (hétfő)

Az előkészítő során feldolgozott feladatok a központi felvételi sikeres megírását segítik elő.

 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe: 2014. december 9. (kedd)

A központi írásbeli felvételi vizsga ideje: 2015. január 17. (szombat) 10.00 óra

Pótnap: 2015. január 22. (csütörtök) 14.00 óra

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekinthetők az iskola könyvtárában 2015. január 23-án

                                                         8-16 óráig.

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásban részt vevő tanulóról az általános iskola tetszőleges számú jelentkezési lapot állíthat ki, melyeken egy-egy középfokú intézményt lehet feltüntetni. A megjelölt iskolák sorrendje döntően befolyásolja, hogy a tanuló melyik intézménybe nyer felvételt.

Amennyiben iskolánkat az egyik lapon (lehetőség szerint az első helyen megjelölték), a jelentkezési lap beérkezési határideje: 2015. február 13. Tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2015. március 16-17. között van lehetőség.

 

Az iskola OM azonosító száma: 035431

A 2015/16. tanévben induló osztályaink:

 • TAGOZATKÓD: 01

4 évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat angol nyelv

 • TAGOZATKÓD: 02

4       évfolyamos kereskedelem (XXVI.) ágazat német nyelv

 • TAGOZATKÓD: 03

4       évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat angol nyelv

 • TAGOZATKÓD: 04

4       évfolyamos közgazdaság (XXIV.) ágazat német nyelv

 

EGY JELENTKEZÉSI LAPON EGY INTÉZMÉNY TÖBB TAGOZATKÓDJÁT IS MEG LEHET JELÖLNI.

Második idegen nyelv heti három órában a 11. évfolyamtól sávos nyelvoktatással szabadon választható. (angol, német, francia)

 

Pontok számítása                            

Hozott pontszám

Magyar (nyelv és irodalom átlaga), történelem, matematika és idegen nyelv 7. és 8. osztály jegyeiből (ez maximum 40 pont lehet).

Szerezhető pontszám

Írásbeli vizsga: magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont.

Szóbeli vizsga nincs.

Elérhető maximális pontszám: 140

 

Amennyiben sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal (a továbbiakban BTM) küzdő tanuló akár írásbeliztető, akár választott iskolaként jelöli meg intézményünket, kérjük, hogy szüleivel mihamarabb keressék fel Dr. Illés Valér igazgatót vagy Ceglédi Zoltán tanügyigazgatási igazgatóhelyettest. Feltétlenül hozzák magukkal a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény eredeti példányát, mert a felvételi és az értékelés során az ebben leírtak lesznek irányadóak (pl. munkaidő-meghosszabbítás, segédeszközök használata, írásbeli vagy helyesírás alóli felmentés stb.).A szakértői véleményben foglalt speciális vizsgaigényeket külön kérvényben kell a jelentkezési lappal együtt csatolni és benyújtani az írásbeliztető iskolának, melyet az igazgató bírál el. Minden további SNI-s vagy BTM-es tanuló középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a tartalmazza.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak a 215-92-54 telefonon.

Weblap: www.telekiblankabp.hu

A felvételivel kapcsolatos időpontok letölthetők itt.

Dr. Illés Valér

igazgató

Nem érettségiző osztályok Május 4.,5.,6.-i programja

 

Kedves Szülők!

A nem érettségiző osztályok május 4.,5.,6.-i programja megtekinthető itt.

Igénylőlap tankönyvtámogatáshoz a leendő 9. évfolyamos tanulók részére

Kedves Szülők!

Kérjük, szíveskedjenek a nyomtatványt figyelmesen átolvasni, kitölteni, és legkésőbb a beiratkozás napjáig 2015. június 25-ig visszaküldeni. Ennek elmulasztása az ingyenesség elvesztését jelenti.

Az igénylőlap letölthető itt.

 

Felvételi rangsor (Frissítve)

A Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola
ideiglenes felvételi jegyzéke a 2015/2016. tanévre


Felhívjuk minden jelentkező figyelmét, hogy a rangsorban elfoglalt hely nem végleges, mivel egy tanuló több tagozatkódra és más intézménybe is jelentkezhetett. Ez azt jelenti, hogy az ideiglenes rangsorban elfoglalt helyről a tanuló lényegesen előbbre kerülhet és felvételt nyerhet intézményünkbe.

 

A lista az összes olyan tanulót tartalmazza, aki valahányadik helyen megjelölte intézményünket.

A pontszámítás módja:

 • 7. év vége:  Magyar nyelv és irodalom átlaga
                     Matematika
                     Történelem
                     Idegen nyelv
 • + 8. félév:   Magyar nyelv és irodalom átlaga
                     Matematika
                     Történelem
                     Idegen nyelv
 • + Központi Magyar írásbeli pontszáma
 • + Központi Matematika írásbeli pontszáma 

 

A végleges felvételi jegyzék 2015. április 22-én lesz elérhető honlapunkon.

 

A módosító adatlapok beérkezése utáni ideiglenes rangsor: Kód – 01

A módosító adatlapok beérkezése utáni ideiglenes rangsor: Kód – 02

A módosító adatlapok beérkezése utáni ideiglenes rangsor: Kód – 03

A módosító adatlapok beérkezése utáni ideiglenes rangsor: Kód – 04

A 24 órás sportnap résztvevői

A 24 órás sportnap résztvevői megtekinthetőek itt.

Március 15.-ei ünnepség

nikon 1
nikon 2
nikon 3
nikon 4
nikon 5
nikon 6
nikon 7

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

2015. február 25-én iskolánkba látogatott a 89 éves Miklósi Károly bácsi, aki a második világháború után három évet töltött a Szovjetunióban málenkij roboton. A rendhagyó történelemórán részt vevő több mint száz tanuló érdekes beszámolót hallhatott kitartásról, emberségről, pozitív hozzáállásról és feltehetően nem felejti el az izgalmas visszaemlékezést.

Ezúton is köszönjük Károly bácsi látogatását és további jó egészséget kívánunk Neki!

DSC_0002
DSC_0019
DSC_0024
DSC_0028
DSC_0030
DSC_0031

Nyári összefűggő szakmai gyakorlat

Tisztelt Szülő/Gondviselő/Diákunk!

Nyári összefűggő szakmai gyakorlat tudnivalói

 

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 57.§ (1) bekezdése alapján a tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.

Az iskolai rendszerű szakképzésben szakmai elméleti és gyakorlati képzés folyik. A XXVI. Kereskedelem ágazatban összefüggő nyári gyakorlat elvégzése is a magasabb évfolyamra történő lépés feltétele. Az összefüggő nyári gyakorlat a 9. évfolyam után 70 óra, a 10. évfolyam után 105 óra, a 11. évfolyam után 140 óra. Ezek a feltételek a 2013/2014. tanévtől beiratkozott tanulókra érvényesek.

A szakképző évfolyam összefüggő nyári gyakorlatának időtartama 160 óra, amely a képzés megkezdésének feltétele.

Az összefüggő szakmai gyakorlat megvalósulhat a szülő vagy diák által keresett gazdálkodó szervezetnél vagy

a)      költségvetési szervként működő intézménynél,

b)      alapítványnál, egyesületnél, egyházi jogi személynél,

c)       vagy a b) pontban meghatározottak fenntartásában működő intézménynél.

A kiválasztott gyakorlati hely és az iskola között együttműködési megállapodás megkötése szükséges. Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttműködési megállapodásra a Polgári Törvénykönyvnek a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az együttműködési megállapodás és annak módosítása a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

A gyakorlat elvégzését dokumentálni kell. A tanuló foglalkozási naplóban vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb szeptember 1-ig eljuttatja a füzetét és a fogadó munkahely által kitöltött, lepecsételt és aláírt igazolólapot az iskola titkárságára.

Az együttműködési megállapodás, a foglalkozási napló, az igazolólap és nyilatkozat minta letölthető az iskola honlapjáról.

A tanuló minden tanév április 1-ig négy példányban köteles a fogadó munkahely által kitöltött és aláírt együttműködési megállapodást további aláírásra leadni, illetve írásban jelezni (nyilatkozni), hogy az iskola által biztosított összefüggő gyakorlati helyszínt kívánja –e igénybe venni.

Kérjük, hogy a kitöltött együttműködési megállapodást előzetes egyeztetés és adatellenőrzés céljából minden tanuló szíveskedjen a titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu címre még a jelzett határidő előtt megküldeni.

 

Budapest, 2015.február 11.                                                                           Dr. Illés Valér

                                                                                        intézményvezető

Letölthető dokumentumok:

10. évfolyam:

13. évfolyam: