teleki-blanka-logo

Tagozatkódok

Igazgató Úr pót tájékoztatót tart azon tanulók részére, akik a nyílt héten nem tudtak részt venni. December 1-én és december 8-án 14:30-as kezdettel....

elokeszito

Online Jelentkezés felvételi előkés...

Kedves Érdeklődő! Iskolánk ingyenes felvételi előkészítő tanfolyamot indít hétfői és szerdai napokon magyarból és matematikából, ahol egy eredménye...

nyilt

Nyílt hét tudnivalói

Kedves Óralátogató!   Kérünk mindenkit, aki úgy döntött, hogy felkeresi intézményünket és beül egy tanítási órára, hogy: érkezzen legal...

szoro1

Nyolcadikos felvételizők figyelmébe...

  Kedves Nyolcadikos Érdeklődő! Iskolánk Nektek szóló képzési kínálata hamarosan elérhető lesz honlapunkon. Itt elolvashatod, hogy milyen t...

Tagozatkódok

Igazgató Úr pót tájékoztatót tart azon tanulók részére, akik a nyílt héten nem tudtak részt venni.
December 1-én és december 8-án 14:30-as kezdettel.

 

BGSZC TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI

SZAKGIMNÁZIUMA

1095 Budapest, Mester u. 23.

teleki-blanka-logo 

Felvételi tájékoztató a 2017-18. tanévre

 

Az iskola OM azonosító száma: 203061

Az iskola feladatellátási hely kódja: 017

A 2017/18. tanév induló osztályainak tagozatkódjai:

 • 0066 4 évf. közgazdaság szakmacsoport, közgazdaság ágazat angol nyelv
 • 0067 4 évf. közgazdaság szakmacsoport, közgazdaság ágazat német nyelv
 • 0068 Angol nyelvi előkészítő osztály – kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazat
 • 0069 4 évf. kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazat, angol nyelv

 

Az iskola képzési rendszere

A szakgimnázium 4 + 1 évfolyamos rendszerű.

A 9-12. évfolyamon általános és szakmai alapozó képzés folyik a kereskedelem és közgazdaság szakmacsoportokban,közlekedés, szállítmányozás és logisztika illetve közgazdaság ágazatokban . A 12. évfolyam végén a diákok szakgimnáziumi érettségi vizsgát tesznek, amellyel a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.

A sikeres érettségi megszerzése után a diákok az alábbi ingyenes emelt szintű OKJ végzettségeket szerezhetik meg:

-      kereskedelem szakmacsoport, közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazaton:

 • logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

-      közgazdaság ágazaton:

 • államháztartási ügyintéző
 • vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

 

Nyílt hetek:

2016. november 14-17.

 Ezeken a napokon az 5. (11 óra 45 perc),  6. (12 óra 50 perc) és 7. órákban (13 óra 45 perc) a bemutató órákat, 14 óra 30 perctől igazgatói tájékoztatót tartunk az érdeklődők számára.

 Az óralátogatásokhoz előzetes regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy a zavartalan órakezdés miatt a tanóra megkezdése előtt 10 perccel érkezzenek meg iskolánkba.

 

Felvételi előkészítő tanfolyam (díjtalan)

Tárgyai: magyar (szövegértés) és matematika

Kezdete: 2016. november 21. (hétfő), illetve november 23. (szerda), a jelentkezők számától függően.

Vége: 2017. január 18.

Jelentkezési határidő: 2016. november 25. 15:00

A tanfolyam során feldolgozott feladatok a központi felvételi sikeres megírását segítik elő. Jelentkezni a titkárságon vagy a honlapon keresztül lehet.

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekinthetők az iskola könyvtárában 2017. január 27-én 8-16 óráig.

 

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásban részt vevő tanulóról az általános iskola tetszőleges számú jelentkezési lapot állíthat ki, melyeken egy-egy középfokú intézményt lehet feltüntetni. A megjelölt iskolák sorrendje döntően befolyásolja, hogy a tanuló melyik intézménybe nyer felvételt.

Amennyiben iskolánkat az egyik lapon (lehetőség szerint az első helyen megjelölték), a jelentkezési lap beérkezési határideje: 2017. február 15. Tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2017. március 16-17. között van lehetőség.

EGY JELENTKEZÉSI LAPON EGY INTÉZMÉNY TÖBB TAGOZATKÓDJÁT IS MEG LEHET JELÖLNI.

 Második idegen nyelv 11. évfolyamtól sávos nyelvoktatással szabadon választható. (angol, német, francia)

 

Pontok számítása                            

 HOZOTT PONTSZÁM

Magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv 7. és 8. osztály jegyeiből (max. 2×25 pont).

SZEREZHETŐ PONTSZÁM

központi írásbeli, a magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont,

központi írásbeli, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont.

Szóbeli elbeszélgetés nincs.

ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 150

 

Az iskola megközelítési lehetőségei:

 • 4-6-os villamos Mester utcai megálló
 • kék metró (M3) Ferenc körúti megálló
 • 2-es villamos Boráros téri megálló
 • 23-as busz Boráros téri megálló
 • 51-es villamos Bokréta utcai megálló
 • 24-es villamos Mester utcai megálló

 Amennyiben sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal (a továbbiakban BTM) küzdő tanuló akár írásbeliztető, akár választott iskolaként jelöli meg intézményünket, kérjük, hogy szüleivel mihamarabb keressék fel Dr. Illés Valér igazgatót vagy Ceglédi Zoltán általános igazgatóhelyettest. Feltétlenül hozzák magukkal a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény eredeti példányát, mert a felvételi és az értékelés során az ebben leírtak lesznek irányadóak (pl. munkaidő-meghosszabbítás, segédeszközök használata, írásbeli vagy helyesírás alóli felmentés stb.).A szakértői véleményben foglalt speciális vizsgaigényeket külön kérvényben kell a jelentkezési lappal együtt csatolni és benyújtani az írásbeliztető iskolának, melyet az igazgató bírál el. Minden további SNI-s vagy BTM-es tanuló középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a tartalmazza.

 

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak a 215-92-54 telefonon.

Weblap: www.telekiblankabp.hu

Projekthét

Pályaorientációs projekthét

 

Iskolánkban 2016. 11. 21 – 25 között Pályaorientációs projekthét került megrendezésre. Ennek keretein belül számtalan előadást nézhettünk meg és különféle feladatok kapcsán ismerhettük meg egymást és önmagunkat még jobban.

A hét első napján bejött hozzánk pár felsőbb éves diák, akik azt a feladatot kapták, hogy osszanak ki egy lapot nekünk, amire a jó és a rossz tulajdonságainkat kellett leírnunk. Mindenki elgondolkodott, hogy mit is gondol magáról és mik azok a tulajdonságok, amiket jónak illetve rossznak tart magában. Majd amikor ezzel készen voltunk, csoportokba kellett rendeződnünk és minden csapat kapott egy mentort, vagyis egy felsőbb éves diákot, aki kérdéseket tett fel nekünk. El kellett mondanunk egymásnak, hogy mik azok a tulajdonságok, amiket jónak vagy rossznak tartunk a másikban. Igazán elgondolkodtató volt ez a kis program, mindenkinek felnyitotta a szemét egy kicsit, hogy mit gondolnak róla és esetleg mi az, amiben változtatni tudna önmagán. Bár páran azt mondták, hogy unalmas volt és nem keltette fel az érdeklődésüket, sokan tartották hasznosnak ezt a feladatot és örültek neki, hogy a felsőbb évesek segítettek nekik.

A keddi napon pozitív és negatív véleményt is kaptunk a diákok felől az előadásokkal kapcsolatban.  Elsőként a ’Honvédség’-re ültünk be hallgatóként a tudósítótársammal. Az előadó rendkívül határozottan és részletesen számolt be mindenről, PPT kíséretében. Humoros volt, ösztönző, közvetlen, de mindemellett komoly is. A diákok fegyelmezetten hallgatták végig az előadást, hiszen érdekfeszítő volt a sok új információ. A végén lehetett kérdezni bátran, prospektusokat is lehetett kapni és miután rákérdeztünk 1-2 diáknál, hogy mi volt a véleményük erről az óráról, csak olyan válaszokat kaptunk, hogy élvezték, jól hallható és megérte beülni rá.

Ezután a ’Könyvelés’-en igyekeztünk felmérni a diákok hozzáállását, véleményét. Nem volt PPT, ezáltal csak hallgatni lehetett, ami annyira nem tetszett a diákoknak. Mellesleg nagyon halkan es gyorsan beszélt az előadó. Próbált rávilágítani az érdekes dolgokra, de nem fogta meg a diákokat. Inkább kérdésekre válaszolva zajlott az előadás, nem nagyon beszélt magától, rá kellett vezetni arra, hogy kifejtse a dolgokat. Megkérdeztük a diákokat a végén, hogy tetszett-e nekik és jórészt azt válaszolták, hogy száraz volt a téma és nem igazán fogta meg őket, de a szórólapot jó ötletnek tartották.

Szerdán egy igazán figyelemfelkeltő előadáson vehettünk részt a társammal. Bár az elején volt egy kis keveredés, mivel termet kellett cserélni és a vetítő sem kapcsolt be, de végül minden megoldódott. Az előadás nagyon jó volt és minden diák kíváncsian figyelt. Mivel vetítés is volt, sokkal érdekesebbnek bizonyult ez az előadás. Az előadó részletesen beszámolt a szakmájáról, elmondta a saját tapasztalatait, véleményét. Elmondta, hogy ő maga hogyan vitte véghez az elképzeléseit, és ez a diákok számára inspiráló volt. Suliválasztással kapcsolatban is adott tanácsokat és megkérdezte a diákokat, hogy mik a saját elképzeléseik.

Majd egy másik előadásra mentünk, ami már nem volt olyan figyelemfelkeltő. Egy férfi tartotta, nem volt vetítő és elég száraz is volt az előadás. A diákok elmondása alapján nem volt olyan jó. De sok jó dolgot mondott az iskoláról és a továbbtanulásról is, és ezt pozitívnak tartották.

Volt előadás ahol bár a PPT pontosan és precízen volt elkészítve, az előadás elég unalmas és száraz volt. A diákokat nagyon ösztönözte bizonyos előadásokban a feladatlapok kitöltése, ami után ajándékot lehetett kapni, és sokkal jobban tudtak figyelni azokra az előadásokra, amelyek rövidebbek voltak. Érdekes és jó megoldás volt az, hogy a diákok névtelenül tudtak kérdezni egy internetes oldal segítségével, így mindenki szívesebben és többet kérdezett.

10.a tudósító csoportja

kedd1

kedd4

kedd2

kedd3

kedd5

kedd6

csut1

csut3

csut4

csut5

Online Jelentkezés felvételi előkészítőre

Kedves Érdeklődő!

Iskolánk ingyenes felvételi előkészítő tanfolyamot indít hétfői és szerdai napokon magyarból és matematikából, ahol egy eredményes központi írásbelire segítünk Neked felkészülni. (Ez heti egy délutáni 2 órás elfoglaltságot jelent, VAGY hétfőn, VAGY szerdán.) Jelentkezni online itt vagy személyesen a titkárságon lehet.

Felvételi előkészítő tanfolyam 2016/17-es tanév

Az előkészítő tanfolyam beosztása megtekinthető itt 

elokeszitouj

ONLINE JELENTKEZÉS:

Tanuló neve :

Tanuló oktatási azonosítója:

Anyja leánykori neve :

Általános Iskola neve:

E-mail cím:(szülő, gondviselő)

Telefonszám:(szülő, gondviselő)

Választott nap:
 Hétfő
 Szerda

Választott tantárgy:
 Magyar
 Matematika
 Mindkettő

Nyílt hét tudnivalói

Kedves Óralátogató!

 

Kérünk mindenkit, aki úgy döntött, hogy felkeresi intézményünket és beül egy tanítási órára, hogy:

 • érkezzen legalább 10 perccel az óra kezdete előtt és becsengetés után már NE menjen be a tanterembe
 • a tanórán a házirendünk szerint  elvárható fegyelmet tanúsítson, mellőzze a beszélgetést, mobilozást stb.

A tanóra előtt az aulában lévő információs pultnál kell jelentkezni az adott órára, előzetes regisztráció nem szükséges.

A termek befogadó kapacitása véges, az egyes tanórák vendéglistáinak feltöltése érkezési sorrendben történik.

A nyílt napunkon való megjelenés tényéről – amennyiben szükséges- az információs pultnál állítunk ki igazolást.

A 7. óra után, 14:30-kor a 39-es teremben a középfokú beiskolázással kapcsolatos igazgatói tájékoztatót hallgathatnak meg az érdeklődők.

Utolsó nyílt hét november 14-15-16-17: órarend

Csengetés:

5. óra                   11.45   -  12.30
6. óra                   12.50   -  13.35
7. óra                   13.45   -  14.30

Nyolcadikos felvételizők figyelmébe

 

Kedves Nyolcadikos Érdeklődő!

Iskolánk Nektek szóló képzési kínálata hamarosan elérhető lesz honlapunkon. Itt elolvashatod, hogy milyen területeken tudsz továbbtanulni szakgimnáziumunkban.

Ezen kívül javasoljuk, hogy személyesen is szerezz tapasztalatokat a Telekiről és gyere el egyedül, nálunk továbbtanulni szándékozó barátaiddal, szüleiddel a nyílt hét bemutató óráinak egyikére.

Ezeknek időpontjai:

2016. október 10-13. (hétfő- csütörtök) 5-6-7. óra

2016. november 7-10. (hétfő csütörtök) 5-6-7. óra

2016. november 14-17. (hétfő-csütörtök) 5-6-7. óra

Ezeken a napokon 14:30 perckor igazgatói tájékoztatót is hallhatnak az érdeklődők.

Iskolánk ingyenes felvételi előkészítő tanfolyamot is indít hétfői és szerdai napokon magyarból és matematikából, ahol egy eredményes központi írásbelire segítünk Neked felkészülni. (Ez heti egy délutáni 2 órás elfoglaltságot jelent, VAGY hétfőn, VAGY szerdán.) Jelentkezni októberben lehet online a honlapon keresztül vagy személyesen a titkárságon.

A tanfolyam várható ideje: 2016. november 21. hétfő illetve november 23. szerda

szoro1szoro2

Kövesd honlapunkat és Facebook oldalunkat a legfrissebb információkért!

Megemlékezés az 1956-os eseményekről

Iskolánk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából megrendezett megemlékezésre Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredest, az 1956 Magyar Nemzetőrség elnökét hívta meg. Előadásában az akkor 22 éves forradalmár teljes átéléssel beszélt a forradalmat megelőző évek meghatározó történéseiről, felidézte a forradalmi napok eseményeit, a véres utcai harcokat.

Beszédében hangsúlyozottan kitért az október végi eseményekre, a forradalom győzelmi időszakára, amikor Nagy Imre bejelentette az egypártrendszer megszűnését és a szovjet csapatok teljes kivonását ígérte. Az ország ezt dicsőséges győzelemként élhette át. Ekkor több ezer településen már megalakult a forradalmat és a magyar nép érdekeit védelmező Nemzetőrség szervezete, melynek Dömötör Zoltán úr vezető tagja volt.

Végül kiemelte a november 4-én óriási túlerővel érkező szovjet csapatok elleni egyenlőtlen küzdelmét a honvéd- és nemzetőr alakulatoknak, felkelő csoportoknak, melyet a forradalom eszméi melletti kitartás táplált. Be kellett látniuk azonban, hogy a túlerővel szemben minden támogatás nélkül nem tudnak ellenállni. Azt sem akarták, hogy az ország romokban heverjen.

A szabadságharc leverése után megkezdődött a 20. századi történelem egyik legsúlyosabb politikai leszámolása.

Az 56-os hősök a forradalmat megnyerték, 56 szelleme a túlélők életének részévé vált. Harcuk és áldozatuk minden magyar ember számára örök példa.

A forradalom jelszavai:

“Aki magyar, velünk tart!”
“Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba!”
“Ruszkik haza!”
“Bem apó és Kossuth népe, menjünk együtt, kéz a kézbe!”
“Szabadságra szavazunk, Kossuth címert akarunk!”

 

eloadas
radio1956
1956
1956-os-forradalom-leveresenek-emleknapja

Ebéd befizetés December

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

Decemberi ebéd befizetés: november 22. (Kedd)
Pót befizetés: november 28.
\\ A 100% étkezés díja: 350,52 Ft/nap \\ Az 50% étkezés díja: 175,26 Ft/nap \\
Ebédet befizetni Szántó Erikánál a gondnoki irodában lehet.

Novemberi étlap 

Decemberi étlap hamarosan elérhető